Browsing: empowered

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com Tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhận lãnh quyền năng Đức Thánh Linh, đời sống cầu nguyện được thay đổi mạnh mẽ, khát khao thêm sự thờ phượng, mơ ước lớn hơn cho giới trẻ và thế hệ kế tiếp là những cảm nhận nổi bật của những con cái Chúa sau chuyến đi Inđônêsia tham dự hội nghị Empowered21… “Giờ là thời điểm cho Á châu” (– Niko Njotorahardjo).