Thập Tự – Tình Yêu

Để hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa Giê-xu đến với thế gian và chết thay cho loài người trên Thập...

Sự Khôn Ngoan Thật

Kinh Thánh: Thi Thiên 90:1-12 Câu 12 (câu gốc): “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi...

Tôi Tìm Tới Tổ Tiên

Người Việt từ cổ chí kim đã có lòng hiếu kính tổ tiên, ông bà, cha me, thể hiện qua nhiều tập tục truyền...

Tiến Hóa Hay Tạo Hóa?

Mặc dù khoa học đã đạt được những thành tựu vô cùng vĩ đại, các quy luật của thế giới tự nhiên cứ lần...

Đi Tìm Hạnh Phúc Mùa Xuân

Xuân về mang theo nhựa sống cho ngàn cây ngọn cỏ, tô thêm cho màu sắc cảnh vật vui tươi. Thật kỳ diệu biết...

Đi Trong Ánh Sáng Ngày Xuân

KINH THÁNH: 1 Cô-rinh-tô 10:31 “Vậy thì, hoặc ăn hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm”. (Bản Dịch...

Thông Điệp Giáng Sinh

Kinh Thánh Tin Lành Ma-thi-ơ 1: 18-25 “Ngươi chớ ngại lấy Ma ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức...

Thiên Chúa Trở Thành Con Người

“Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sũng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt...

Sự Hiếu Kính Và Sự Thờ Phượng Thật

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 20:12 và Ma-thi-ơ 4:10 Khi con người cảm thấy ngoại giới có một thứ năng lực hơn năng lực của...

Lá Thư Của Thượng Đế Gửi Tới Những Người Chưa Tin Chúa

Con thân yêu! Có thể con không biết Ta nhưng Ta đã biết mọi điều về con, Ta biết khi con ngồi, lúc con đứng....