Trang chủ Tác giả Viết bởi Samaritan's Purse

Samaritan's Purse

12 bài viết 0 Bình luận
Samaritan’s Purse là một tổ chức truyền giáo chuyên giúp đỡ cứu trợ vật chất lẫn thuộc linh đến những con người bị thương tổn trên khắp thế giới. Kể từ năm 1970, Samaritan’s Purse đã giúp đỡ nhu cầu của rất nhiều nạn nhân chiến tranh, đói nghèo, các nạn nhân của thảm hoạ thiên nhiên, dịch bệnh và mất mùa. Tất cả hoạt động của tổ chức nhân đạo này đều được làm với mục đích chia sẻ Tình Yêu của Đức Chúa Trời thông qua Con Duy Nhất – Chúa Giêxu Christ.