Trang chủ Tác giả Viết bởi MS David Dong

MS David Dong

MS David Dong
3 bài viết 0 Bình luận
Music Pastor. David DongThạc sĩ âm nhạc ngành sáng tác & phối khí ---ACADEMY OF MUSIC Class of 2006 · Ho Chi Minh City, VietnamNhạc Viện TPHCM Class of 2006 · Ho Chi Minh City, VietnamM.A in Academy of Music & B.A in Journalism Class of 1997 · MusicHigh School of Music and Art 1981 to 1990