Trang chủ Tác giả Viết bởi MS David Dong

MS David Dong

3 bài viết 0 Bình luận
Music Pastor. David Dong Thạc sĩ âm nhạc ngành sáng tác & phối khí --- ACADEMY OF MUSIC Class of 2006 · Ho Chi Minh City, Vietnam Nhạc Viện TPHCM Class of 2006 · Ho Chi Minh City, Vietnam M.A in Academy of Music & B.A in Journalism Class of 1997 · Music High School of Music and Art 1981 to 1990