Home Tin Vắn Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) Lần Thứ IV

Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) Lần Thứ IV

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhằm truyền tải mọi tin tức từ chương trình đến với quý tôi con Chúa khắp nơi, chương trình được truyền hình trực tuyến trên mạng lưới: http://hoithanhtinlanhvietnam.org

Nội dung chương trình:

Chương Trình: KHAI MẠC & BỒI LINH

Thời gian: 08g – 11g Thứ Ba, ngày 12/11/2013
Chủ đề: VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG
Diễn Giả: MS Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTL VN (MN)

Chương Trình: BỒI LINH

Thời gian: 14g – 17g Thứ Ba, ngày 12/11/2013
Chủ đề: HỘI THÁNH HIỆP MỘT
Diễn Giả: MS Thomas H. Stebbins – Nguyên Hội trưởng Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp tại Việt Nam

Chương Trình: BỒI LINH

Thời gian: 19g – 21g Thứ Ba, ngày 12/11/2013
Chủ đề: MỞ MANG VƯƠNG QUỐC
Diễn Giả: Ms Thomas H. Stebbins, Nguyên Hội trưởng Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp tại Việt Nam

Chương Trình: BẾ MẠC

Thời gian: 14g – 17g Thứ Sáu, ngày 15/11/2013
Tâm Tình: MS Tân Hội trưởng

Kính mong quý độc giả quan tâm theo dõi và cầu nguyện cho chương trình được kết quả và vinh hiển danh Chúa.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like