Home Văn Nghệ Ơn Chúa Cao Sâu

Ơn Chúa Cao Sâu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa chết vì ta trên Thập giá
Ngôn từ nào tả nổi khúc nôi…
Lấy gì báo đáp Chúa ôi?
Lòng ta chỉ biết đắp bồi niềm tin

Chúa chết vì ta trên Thập giá
Huyết hồng tuôn đổ ở Gô-tha
Tội ta Chúa đã buông tha
Cao sâu ơn Chúa món quà cứu ân

Chúa chết vì ta trên Thập giá
Cha Ngài ngoảnh mặt…môn đệ xa…
Ban trưa bỗng tối tăm ra
Màu tang nhuộm xứ Ta bà thê lương

Chúa chết vì ta trên Thập giá
Ân điển nhiệm mầu bạn có hay?
Tâm ta tội lỗi dẫy đầy
Hồn thân nhuộm ác tháng ngày truy hoang

Chúa chết vì ta trên Thập giá
Mão gai, đinh đóng…giáo đâm đầy…
Thương ta Chúa đã chết thay
Thân treo Thập tự sầu cay linh hồn

Chúa chết vì ta trên Thập giá
Ân sủng muôn đời đến từ Cha
Bài thơ dâng Chúa âu là:
Lòng ta ghi khắc món quà “Cao sâu”.

HỒ GALILÊ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like