Home Văn Nghệ Gót Thu Sang

Gót Thu Sang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhẹ gót Thu sang đếm lá vàng
Mang niềm cứu rỗi đến trần gian
Cho ai.. sống giữa đời đen bạc
Tội lỗi thêm nhiều tâm bất an.

Nhẹ gót Thu sang đếm lá vàng
Thu rơi nhẹ nhẹ đến tâm can!
Cho đời sống giữa bao giông bão
Có Chúa Thu về sống vững an.

Nhẹ gót Thu sang đếm lá vàng
Thu về trỗi nhạc tiếng ca vang
Mừng vui có Chúa nương trong cánh
Thắp sáng niềm tin sống đạo lành.

Nhẹ gót Thu sang đếm lá vàng
Còn ai tội lỗi ở trần gian
Mau mau sám hối Ngài tha thứ
Thể xác hồn linh được kiện toàn.

Nhẹ gót Thu sang đếm lá vàng
Vì lòng bội ước của thế gian!
Thiên tai réo rắt ôi khắp chốn
Giá trả cho đời sống bất an..

Nhẹ gót Thu sang đếm lá vàng
Quay về với Chúa thấy bình an
Xin Ngài thứ hết bao tội lỗi,
Để được theo Cha đến Thiên đàng…!

Phương Nguyên Thu
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like