Home Văn Nghệ Hạnh Phúc Thật

Hạnh Phúc Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kẻ gian ác lắm mưu nhiều kế
Người công bình chẳng thể nghe theo
Không ngồi chung chỗ thèo leo
Không đứng cùng kẻ chống chèo tội nhân

Lòng vui vẻ luật Chúa Chân Thần
Là luật pháp Đức Giê-hô-va
Gẫm suy Thánh luật thật thà
Ngày đêm tuân giữ ấy là giới răn

Người ấy sẽ như cây bên nước
Sinh hoa quả đúng mùa xanh mượt
Lá không tàn héo miệt vườn
Mọi sự thịnh vượng – mọi đường hanh thông

Còn kẻ ác chẳng hề như vậy
Chúng giống như rơm rác bay đi
Phải chăng kẻ ác được gì?
Trong ngày đoán xét đứng đi…nỗi nào?

Kẻ tội lỗi không vào Hội Thánh
Đức Gia-vê biết rõ người lành
Đường đi kẻ ác quẩn quanh
Nhưng rồi đến chỗ ác thành diệt vong

Phỏng theo Thi Thiên số 1 Bản Dịch Mới

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like