Home Văn Nghệ Vượt Qua Biển Đỏ Trần Gian

Vượt Qua Biển Đỏ Trần Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xa rồi Ai Cập trần gian
Đường về đất hứa muôn ngàn dặm xa
Pha-ra-ôn đuổi phía sau
Trước mặt, biển đỏ, biết làm sao đây ?
Kinh hoàng dân sự kêu la
Môi-se bình tĩnh có lời bảo ban:
“Anh em hãy cứ bình an
Chờ xem giải cứu của Ngài hôm nay
Lính Ai Cập với quân xa
Sẽ không còn thấy mống nào cho coi”.

Chúa liền phán với Môi-se:
“Hãy bảo dân sự vững lòng tiến lên
Con đưa cây gậy lên cao
Giang tay rẽ nước, biển khô thành đường
Ta làm quân giặc cứng lòng
Đuổi theo dân sự, quyết lòng chẳng tha
Để rồi sẽ rạng danh Ta
Vì Pha-ra-ôn với chiến xa của người”.

Thiên binh quay lại phía sau
Trụ mây cũng chuyển về sau cản đường
Phía giặc tăm tối mịt mùng
Phía ta chiếu sáng tỏ tường dễ đi
Hai bên chẳng thể gần nhau
Cả đêm như vậy thật là lạ thay
Môi-se được lệnh đưa tay
Chúa đem trận gió thổi ngay đến liền
Nước biển dồn lại tức thì
Lòng biển bỗng chốc biến thành đất khô
Đoàn dân yên ổn đi qua
Trên biển mà lại như là đất khô

Quân Ai Cập vội đuổi theo
Ngựa xe, chiến mã, kị binh kiêu hùng
Kéo nhau xuống biển điệp trùng
Nhắm thẳng phía trước chẳng ngần ngại chi
Nào ngờ vào lúc cuối đêm
Chúa làm rối loạn hùng binh quân thù
Chiến xa sút bánh gãy nhào
Quân giặc hoảng hốt, rụng rời bảo nhau:
“Vội vàng mà tránh cho mau
Vì Chúa thạy họ đánh cùng chúng ta”

Thiên Chúa phán bảo Môi-se
Đưa tay lên biển nước tràn y nguyên
Ngựa xe cùng với chiến binh
Của quân Ai Cập ngập chìm biển sâu
 
Bình minh rực rỡ muôn màu
Dân sự kính sợ, vững tin nơi Ngài
Môi se sáng tác một bài:
“Ngợi khên Thiên Chúa vô cùng quyền năng
Ngựa xe cùng với địch quân
Ngài lùa xuống biển chết chìm, đáng thay
Chúa là sức mạnh, bài ca
Là Đấng cứu rỗi muôn đời của tôi
Chúa là Đức Chúa Trời tôi
Tôi ca ngợi Chúa ngàn lời hiển vinh…”

Sử xưa còn đó ai ơi
Ấy là bài học muôn đời của ta
Trần gian ta mới bước ra
Đường về Thiên quốc còn xa,…ngại gì !
Tiến lên phía trước mà đi
Biển Đỏ Chúa rẽ lo gì bạn ơi
Chúa là Chúa của muôn đời
Quyền năng, ân sủng chẳng dời khỏi ta
Gươm Linh ta hãy tuốt ra
Nhân danh Cứu Chúa, ác ma tan tành.

Tô Vu Gia
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like