Home Văn Nghệ Đường Về Nhà Cha

Đường Về Nhà Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sân si khởi tự vô minh.
Vô minh tâm trí phát sinh chỗ nào ?
Thích Ca tâm trí siêu cao
Xin Ngài chỉ dạy đường nào con đi
Tứ diệu đế thật huyền vi
Bát chánh đạo lại cao siêu vô cùng
Chúng sinh tâm trí mịt mờ
Xác thịt yếu đuối, sân si dẫy đầy
Thất tình, lục dục đam mê
Làm sao thực hiện lời Ngài dạy khuyên ?
Con thuyền Bát nhã mong manh
Mà bể khổ lại mông mênh… sóng cồn
Nhìn về bờ giác mù khơi
Khói sương hư ảo, rã rời tay bơi
Thích Ca, Ngài chỉ trả lời
Chúng sinh đốt đuốc sáng ngời mà đi *
Thích Ca Ngài có biết chăng
Đuốc: dầu khô, cháy thế nào được đây ?
Ngài là Phật tổ đầu tiên
Mà không cứu được chúng sinh khốn cùng.
Sao Ngại lại dạy tụng kinh
A-di-đà Phật là ai… thưa Ngài ?
Dùng dằng đi tới đi lui
Cái luật nhân quả ai người lập nên
Gieo nhân, gặt quả đúng rồi
Cái luật nhân quả ai người quản coi
Ai người chấp pháp công tâm
Để cho luật ấy thực hành nghiêm minh ?
Sao còn gõ đại hồng chung
Lại câu thần chú… “án già la…”, thưa Ngài ? **
Mẹ cha gian ác làm giàu
Con đem tiền của cúng dường, tụng kinh
Đây là hối lộ phải chăng ?
Bất công ngay tại cửa chùa, Ngài ơi!
Vào chùa gõ Đại hồng chung
Cửa Diêm phủ đế mở toang cứu người
Ác vong vượt ngục ào ào
Địa tạng Bồ tát đứng nhìn …thả tay!
Lời Ngài dạy tưởng là hay
Mà sao con thấy quẩn quanh thế nào ?
Kiếp người trí huệ, tài cao
Mà chưa chánh quả, kiếp nào mới xong ?
Công quả như núi như non
Sân si nhất niệm…, tro tàn… công toi ***

Thôi đành xin bái, Ngài ơi !
Con đường giải thoát của Ngài khó thay.

Trở về nhắm mắt đưa chân
Để xin Tạo hoá xoay vần đến đâu
Kiếp sau dù có thế nào
Niết bàn, địa ngục dẫu sao cũng đành…!

Bỗng nghe tiếng Chúa ngọt ngào:
“Thương con, Ta bỏ ngôi trời cao sang
Xuống làm người chốn nhân gian
Một đời lao động gian nan quê nhà
Rồi Ta vâng lệnh Chúa Cha
Ra đi rao giảng Tin mừng khắp nơi
Kêu người đã chết rồi sống lại
Đuổi tà linh cứu kẻ khốn cùng
Chữa lành mù, liệt bẩm sinh
Một lời làm sạch bệnh phung cứu người
Thương dân đói rách bần cùng
Hoá bánh cứu đói, tin mừng ban ra…
Và rồi, vâng ý Chúa Cha
Ta vui chịu lấy đòn roi tím bầm
Gánh thay tật bịnh con rồi
Cuối cùng ta chết huyết hồng tuôn ra
Tội tình con được thứ tha
Con ơi dời gót nhà Cha quay về !”

Lời Ngài làm tỉnh cơn mê
Ăn năn tội lỗi, con về cùng Cha
Vui mừng con viết bài ca
Ngợi khen tình Chúa thiết tha muôn đời
Xin làm nhân chứng cho người
Khổ đau, tội lỗi được về cùng Cha.

Ghi chú: * Nguyên văn: “ Chúng sinh hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”

              **Nguyên văn câu thần chú: “Án già la đế, gia ha bà ha”

              *** Rút ý từ câu: “Nhất niệm sân si khởi, năng thiêu thiên vạn công đức chi lâm”

Tô Vu Gia
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like