Home Tin Vắn Mục Sư Nguyễn Bá Nha Về Nước Chúa

Mục Sư Nguyễn Bá Nha Về Nước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục Sư Nguyễn Bá Nha Sinh năm 1929, trong một gia đình hạt giống của HT Tin Lành Nha Trang. Ông từng là Nghị Viên đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Long Khánh, Đồng Nai.

Lễ Tang Cụ cố Mục Sư Nguyễn Bá Nha từ ngày 10 đến ngày 12/9/2013 tại Thị Trấn Đ’ran Huyện Đơn Dương thật phước hạnh và vinh hiển danh Chúa :”Ấy là một đám than khóc trọng thể của dân Ê-díp-tô đó”. (Sáng thế ký 50:11 b).

Trân trọng kính báo.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like