Home Văn Nghệ Hướng Lòng Về Với Cố Hương

Hướng Lòng Về Với Cố Hương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hướng về đất nước Việt tôi
Bao đời tổ phụ đan nôi đất này
Từ Thuận Hóa cho đến miền tây
Nguyễn Hoàng Chúa Nguyễn ra tay đi đầu.

Dân thưa đất lảm biển sâu
Hình cong chữ S một màu xanh tươi
Dân đông đất hẹp thêm người
Chương trình Nam Tiến do nơi Nguyễn Hoàng

Một lòng khai khẩn đất hoang
Đem dân tứ xứ lập làng lập thôn
Từ Ninh Thuận cho đến Sài Côn
Bây giờ quận huyện Sài Gòn ngày nay.

Tôi cầu xin Chúa mỗi ngày
Chúa ôi! dân tộc đắng cay trăm chiều
Ngàn năm đô hộ đã nhiều..
Trăm năm Tây vẫn một điều tan thương.

Hướng lòng về với cố hương!
Thương cho dân tộc lầm đường xa Cha
Sá chi một dải Sơn Hà!
Trong vòng tay Chúa được Cha giữ gìn.

Vì lòng bội ước không tin
Xem thường Tạo Hóa nên nghìn tai ương
Chúa ơi! Xin Chúa xót thương
Cho dân tộc biết tìm đường về Cha.

Ngài dang tay nắm Sơn Hà
Vùng trời vùng biển cùa cha hoàn toàn
Trong Ngài có sự bình an
Trên trời dưới đất hoan toàn của Cha.

Tha hương vẫn nhớ quê nhà!
Cầu cho dân tộc đã xa lánh Ngài
Quay về biết lỗi sửa sai
Ăn Năn cùng Chúa được Ngài thứ tha.

Chúa dang tay khắp Sơn hà
Nước này có Chúa được Cha giữ gìn
Lân ban đứng đó mà nhìn
Được Chúa chúc phước hàng nghìn năm sau

Tôn Nữ Phương Nguyên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like