Home Văn Nghệ Lời Thu Cảm Tạ

Lời Thu Cảm Tạ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hoa cau nở trắng một trời!
Ô hay! Thu đã đến rồi sao em?
Nàng thu len lén qua thềm
Hương thơm hoa bưởi…xuyên rèm trăng thâu!

Ô kìa! Như thể bóng câu!
Đông đi xuân đến hạ mau thu về…
Vần xoay vũ trụ tuyệt ghê!
Ấy là Thượng Đế chưa hề ngủ quên

Treo nền quả đất mông mênh(*1)
Ngón tay Chúa đặt trăng…thêm sao trời(*1)
Luật Ngài ấn định mưa rơi(*3)
Vạch đường cho sấm…có nơi có thì…

Cho người cảm xúc mỗi khi…
Chiều thu cô vắng…kẻ đi người về!
Em còn nghe tiếng thu quê?
Lá rơi xào xạc…lê thê mạng thuyền…

Trung thu trăng sáng bưng biền!
Cuội ngồi cung Quế ngoan hiền thủa nay
Lời thu cảm tạ tỏ bày!
Chúa là Tạo hóa, trong Ngài tuyệt thay…

(*1) Chúa trải phương bắc của bầu trời khoảng trống. Chúa treo địa cầu lơ lững trong không gian. Gióp 26:7
(*2) Khi con ngước mắt nhìn bầu trời xanh. Thưởng ngoạn công trình Chúa sáng tạo tinh tú, mặt trời và mặt trăng. Thi Thiên 8:3
(*3) Chúa ấn định luật lệ cho mưa sa xuống và vạch đường cho chớp nhoáng. Gióp 28:26.
(Trích Kinh Thánh bản diễn ý của cố Mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu)

Mến tặng em: Tâm Hương – Thọ Vy
Thành phố Đà Nẵng

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like