Home Văn Nghệ Tình Yêu Vĩ Đại

Tình Yêu Vĩ Đại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ba mươi năm sống cuộc đời cô quạnh

Na xa rét quê hương vùng tĩnh lặng

Ngài phục tùng chịu lụy với mẹ cha

Và cứ thế làm tròn luật pháp Chúa

 

Giờ đã điểm tình yêu lên tiếng gọi

Giảng Tin Lành đòi hỏi tội ăn năn *1

Chữa tật bịnh tà ma ban hạnh phúc

Tám phước lành thúc giục hãy thực thi *2

 

Chúa ban bánh làm no lòng kẻ đói *3

Qưở sóng dồn biển cả phải lặng thinh *4

Kêu người chết khỏi mộ phần hôi thối *5

Ban nước Trời thay giếng nước Tổ xưa *6

 

Con dâng Chúa muôn bài thơ ca ngợi

Công việc Ngài không đủ sách ngợi ca *7

Bởi tình Ngài quá sâu rộng bao la

Đền tội con chết ở Gô gô tha

 

Con dâng Chúa với tấm lòng cảm tạ

Sống cho Ngài làm muối mặn..đất đai *8

Làm ánh sáng soi đêm dài tăm tối *9

Đuốc Tin Lành ca ngợi Chúa tình yêu *10

 

*1- Ma thi ơ 4:17  *-  2- Ma thi ơ 5:3-10  *- 3 Mác 6:41-44 và 8:6-9  *- 4 Mác 4:39  *- 5 Giăng 11:43-44

*- 6 Giăng 4:13-14  *- 7 Giăng 21:25  *- 8 Ma thi ơ 5:13  *- 9 Ma thơ ơ 5:14  *- 10 Ma thơ 5:16

 

HỒ GaliLê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

 

 

Bình Luận:

You may also like