Home Quốc Tế 20 Câu Nói Nổi Tiếng Của Các Giáo Sĩ

20 Câu Nói Nổi Tiếng Của Các Giáo Sĩ

by Ban Biên Tập
30 đọc
20 câu nói nổi tiếng của các giáo sĩ

20 câu nói nổi tiếng của các giáo sĩ

1. Một quốc gia không thể thay đổi bằng những biện pháp dè dặt.
– Luis Palau

2. Một mình Đấng Christ có thể cứu cả thế giới nhưng Đấng Christ không thể cứu cả thế giới một mình.

– David Livingstone

3. Đấng Christ không chỉ chết thay cho tất cả mọi người: Ngài chết thay cho từng người.

– Billy Graham

4. Trông đợi những điều vĩ đại từ Chúa và cố gắng đạt những điều vĩ đại cho Chúa.

– William Carey

5. Hãy tiến lên vì những linh hồn và chấp nhận cả điều tồi tệ nhất.

– William Booth

6. Đức Chúa Trời sử dụng những người đủ yếu và đủ nhỏ bé để biết nương cậy nơi Ngài.

– Hudson Taylor

7. Công việc của Đức Chúa Trời được hoàn thành theo cách của Ngài sẽ không bao giờ thiếu sự tiếp trợ từ Ngài.

– Hudson Taylor

8. Người biết cho đi thứ mình không thể giữ để có được thứ mình không thể mất thì không phải là người ngu.

– Jim Elliot

9. Tôi tin rằng trong mỗi một thế hệ, Đức Chúa Trời đã gọi đủ những người nam, người nữ để truyền giáo cho tất cả những sắc dân chưa được chinh trên thế giới. Vấn đề không phải Chúa đã không gọi mà là con người không đáp ứng!

– Isobel Kuhn, missionary to China and Thailand

10. Nếu ý muốn của Chúa là truyền giáo cho thế giới và bạn từ chối hỗ trợ cho truyền giáo thì khi ấy bạn chống lại ý muốn của Chúa.

– Oswald J. Smith

Thế giới vẫn còn rất nhiều nơi chờ chúng ta chinh phục cho Đấng Christ

11. Bạn có một công việc trên đất – đó là cứu những linh hồn
– John Wesley

12. Tôi thà được chết cho Đấng Christ còn hơn cai trị cả thế gian.

– Ignatius

13. Nếu mạng lệnh của một vua thế gian còn được xem là cao quý thì sao lại xem đại mạng lệnh bởi Vua Thiên Thượng là một sự hi sinh?

– David Livingstone

14. Nguyện lòng con được tan vỡ cùng những điều làm tan vỡ tấm lòng của Chúa.

– Bob Pierce, World Vision founder

15. Chỉ một con đường: Jêsus! Chỉ một công việc: truyền giáo!

– T.L. Osborn

16. Ân điển của Chúa thường cho chúng ta cơ hội thứ hai, nhưng sẽ không có cơ hội thứ hai cho một vụ mùa chín rục.

– Kurt von Schleicher

17. Cơ đốc nhân còn là bất tuân trừ khi người đó dùng hết sức mình để rao truyền Tin lành đến cho thế giới trần tục kia.

– A. B. Simpson

18. Đại Mạng Lệnh không phải là một lựa chọn để xem xét mà là một mệnh lệnh phải vâng lời.

– Hudson Taylor

19. Biểu hiện của một Hội thánh lớn không phải nằm ở sức chứa ghế ngồi mà ở công suất sai phái.

– Mike Stachura

20. Tại sao có ai đó được nghe Tin Lành hai lần trước khi tất cả mọi người từng được nghe một lần?

-Oswald J. Smith

 

Theo Danh Ngọc (loisusong.net)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like