Home Văn Nghệ Hoa Phục Sinh

Hoa Phục Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nơi thạch mộ ngày xưa

Niêm phong một xác chết

Nhưng Chúa sống lại rồi

Hoa Phục Sinh bất tử

 

Các bà mãi âu lo

Mặc dầu biết Chúa họ

Theo lời Thiên sứ tỏ

Ngài không ở đây đâu

 

Ngài đã sống lại rồi

Hãy đến xem..đến xem..

Đừng hồ nghi..ém nhẹm..

Thật Chúa sống lại rồi

 

Ma ri Ma đơ Len

Cùng Ma ri khác nữa

Không chần chờ..lần lữa

Về Giê ru sa lem

 

Báo tin cho môn đệ

Chúa đã sống lại rồi

Đừng buồn nữa ông ôi!

Ga li Lê tụ hội

 

Thời gian đi qua vội

Đã mấy nhìn năm rồi..

Chúa phục sinh bất tử

Ban cho người niềm tin

 

Hôm nay đến xứ Thánh

Tại nơi mộ lưu danh

Ngài không ở đây đâu

Ngài đã sống lại rồi

 

Chuộc mua ban ơn rỗi

Cho những người thống hối

Tiếp nhận với lòng tin

Thành tâm dâng nỗi niềm..

 

Thiên đàng con chiêm nghiệm

Lòng nầy chiếm Chúa thôi

Hoa Phục Sinh nhuần gội

Nước Trời trong lòng nay

 

Xưa tôi chết có hay..?

Từ ngày Chúa sống lại..

Dâng Chúa bài thơ hay

Hoa Phục Sinh muôn thuở

 

Nở rộ trong lòng nầy

Từ nay..và từ nay..

Dâng Chúa dâng tất thảy..

Hoa Phục Sinh đẹp thay..

Theo Xuân Hồ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

Bình Luận:

You may also like