Home Tin tức Nhiều Hội Thánh ‘Tư Gia’ Đang Đứng Trước Khó Khăn Lớn

Nhiều Hội Thánh ‘Tư Gia’ Đang Đứng Trước Khó Khăn Lớn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thay mặt cho Ban điều hành Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam VEF, Mục sư Phạm Đình Nhẫn, chủ tịch hội vừa đưa ra lời kêu gọi con cái Chúa khắp nơi góp phần kiêng ăn cầu nguyện trong ba ngày 29,30,31 tháng 1 năm 2013. Đặc biệt khi Nghị định mới được áp dụng sẽ gây khó khăn cho hoạt động của nhiều Hội thánh đồng thời đặt nhiều Hội Thánh “tư gia” vốn đã hình thành từ 25 năm qua trở thành bất hợp pháp. 

Trước đó, ngày 8/11/2012 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định Quy Định Chi Tiết Và Biện Pháp Thi Hành Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo số 92/2012NĐ-CP do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.(xem thêm chi tiết tại đây

Sau đây là phần văn bản kêu gọi của VEF:

Bình Luận:

You may also like