Home Tin tức Hội Đồng Thường Niên – HT Bình Thủy – Cần Thơ

Hội Đồng Thường Niên – HT Bình Thủy – Cần Thơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Sáng Chủ nhật ngày 23-12-2012, tổ chức Hội đồng Thường niên tại Chi Hội Bình Thủy- Cần Thơ. Hội đồng có 110 con cái Chúa tham dự với mục đích bầu ra một Ban Chấp Sự mới theo đúng tinh thần quy chế bầu cử của Tổng Liên Hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) và gương chấp sự theo đúng lời Chúa trong Kinh Thánh 1 TI MÔ THÊ 3: 2-12. Chấp sự là một thánh chức. Là những người được Chúa chọn, gương mẫu trong mọi sự. Hội đồng bầu cử công khai, bỏ phiếu kín chọn 10 người vào Ban Chấp Sự nhiệm kỳ 2013-2014. Hội đồng đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp trong ơn của Chúa. Hội đồng đã bầu chọn 10 người theo ý muốn Chúa để cùng tham gia Ban Chấp Sự và cùng Mục sư Quản nhiệm phát triển Hội Thánh Chúa tại Cần Thơ. 
Sau đây là những hình ảnh liên quan đến Hội đồng Thường niên 
Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2011-2012 hát tôn vinh Chúa
Ông Mục Sư QN Trần Thành Lợi tuyên bố khai mạc Hội đồng sau lời cầu nguyện 
Ban Kiểm phiếu và soát phiếu đang nghiêm túc làm việc
Từng phiếu bầu cử được kiểm tra một cách cẩn than
Ban Trung niên tôn vinh Chúa trong giờ kiểm phiếu
Ban Chấp sự mới 2013-2014 ra mắt Hội đồng 
Đại diện Ban Thư ký Hội đồng thường niên đọc biên bản 
Cảm tạ Chúa vì Hội đồng Thường Niên của chi Hội Bình Thủy diễn ra theo ý muốn Chúa. Xin Qúy Con cái Chúa khắp nơi cùng cầu nguyện để Ban Chấp sự của nhiệm kỳmới được Chúa chọn và Ngài sức dầu, thêm sức. Đặc biệt Nài ban cho tấm lòng yêu thong, hiệp một đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có để cùng phát triển Hội thánh Chúa càng hơn trên đất này. 
LÊ VŨ THIÊN HƯƠNG 
Hội đồng có 110 con cái Chúa tham dự với mục đích bầu ra một Ban Chấp Sự mới theo đúng tinh thần quy chế bầu cử của Tổng Liên Hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) và gương chấp sự theo đúng lời Chúa trong Kinh Thánh 1 TI MÔ THÊ 3: 2-12. Chấp sự là một thánh chức, là những người được Chúa chọn, gương mẫu trong mọi sự. Hội đồng bầu cử công khai, bỏ phiếu kín chọn 10 người vào Ban Chấp Sự nhiệm kỳ 2013-2014. Hội đồng đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp trong ơn của Chúa. Hội đồng đã bầu chọn 10 người theo ý muốn Chúa để cùng tham gia Ban Chấp Sự và cùng Mục sư Quản nhiệm phát triển Hội Thánh Chúa tại Cần Thơ. 
Sau đây là những hình ảnh liên quan đến Hội đồng Thường niên 
Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2011-2012 hát tôn vinh Chúa
Ông Mục Sư QN Trần Thành Lợi tuyên bố khai mạc Hội đồng sau lời cầu nguyện 
Ban Kiểm phiếu và soát phiếu đang nghiêm túc làm việc, Từng phiếu bầu cử được kiểm tra một cách cẩn than
Ban Trung niên tôn vinh Chúa trong giờ kiểm phiếu
Ban Chấp sự mới 2013-2014 ra mắt Hội đồng 
Đại diện Ban Thư ký Hội đồng thường niên đọc biên bản 
Cảm tạ Chúa vì Hội đồng Thường Niên của chi Hội Bình Thủy diễn ra theo ý muốn Chúa. Xin Qúy Con cái Chúa khắp nơi cùng cầu nguyện để Ban Chấp sự của nhiệm kỳmới được Chúa chọn và Ngài sức dầu, thêm sức. Đặc biệt Nài ban cho tấm lòng yêu thong, hiệp một đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có để cùng phát triển Hội thánh Chúa càng hơn trên đất này. 
Lê Vũ Thiên Hương 
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

 

 

Bình Luận:

You may also like