Home Tin tức Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Tại Chi Hội Núi Sập – An Giang

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Tại Chi Hội Núi Sập – An Giang

by Ban Biên Tập
30 đọc
Tạ ơn  Chúa trải qua không ít khó khăn sau  nhiều tháng cầu nguyện và chờ đợi. Bởi sự  tể trị và thương xót của Đức Chúa Trời Hội Thánh Chúa tại Núi Sập, Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang đã có buổi lễ Bổ nhiệm Mục Sư Nhiệm Chức Lê Tấn Cam Tân Quản nhiệm đầy ơn Chúa vào sang ngày 15. 12. 2012Hiện diện trong buổi lễ có Mục Sư Nguyễn Ngọc Thuận Phó TTQ TLH HTTLVN (MN) là diễn giả. Mục Sư Lê Hoàng Phúc UV TLH Mục vụ Tin Lành Tỉnh An Giang, Mục sư Nguyễn Lâm Hương Ủy Ban CĐGD TLH, Mục sư Cao Văn Hoàng Đại diện Tin Lành Tỉnh An giang cùng các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức của hai Tỉnh An Giang và Kiên Giang và hơn 250 tín hữu các Hội Thánh Lân cận về tham dự.Về phía chính quyền có sự hiện diện của UBMTTQ Sở Nội vụ, Ban Tôn Giáo, Công An của Tỉnh An Giang, Huyện Thoại Sơn, Thị Trấn Núi Sập và Âp  Đông Sơn ii.Chương trình được bắt đầu vào lúc 9g dưới sự hướng dẫn của Mục Sư Nc Dương Hữu Thắng QN HT Tân Châu. Sau  khi Mục Sư Cao Văn Hoàng Ban ĐDTL Tỉnh An Giang cầu nguyện khai lễ HT cùng Tôn vinh Chúa TC 327 “ Haỹ chiếu giống hải đăng” kế đến Ban hát HT Núi Sập Tôn vinh Chúa TC 270 “ Jesus hằng ở bên tôi” .Đến phần giảng dạy Mục Sư Nguyễn Ngọc Thuận đã  dùng lời Chúa trong I Phiero 5:1-4 và câu gốc trong Giăng 21:17 với chủ đề Người Chăn Thật. Mục Sư diễn giả đã nêu ra 3 phần : Là người Chăn thật của Chúa Giê xu phải có thái độ hầu việc cách vui lòng, cách thật lòng và cách hết lòng. Là người chăn thật phải không vì lợi dơ bẩn mà phục vụ, là người chăn thật phải nêu gương tốt cho cả bầy và trên hết phải yêu CHúa vì có yêu CHúa mới yêu được bầy mà Chúa giao.Sau khi MsNc Nguyễn Hồng Khanh Qn HT  Châu Đốc cầu nguyện đáp ứng, Mục sư Nguyễn Hoàng Phúc đã trao giáo vụ lệnh , Mục sư Cao Văn Hoàng trao Ấn tín, Mục sư Nguyễn Lâm Hương  cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm. Cũng trong dịp này  các Ban hát HT Tân Hiệp, HT Long Xuyên, Các Mục sư, MsNC  có các bài TC chúc mừng.Ông Thư Ký HT Núi Sâp Trần Thanh Long có lời hoan nghênh MsNc Lê Tấn Cam đã về phục vụ Chúa với cương vị Quản nhiệm HT và ông hứa sẽ cùng với HT hợp tác chặc chẻ với đầy tớ Chúa tại đây ngõ hầu Danh Chúa được tôn cao nhiều đồng bào biết Chúa. MsNc Lê Tấn Cam trong phần bày tỏ tâm chí ông tạ ơn CHúa đã lựa chọn và kêu gọi ông bước vào chúc vụ cao quý này, ý thức được nhiều sự khó khăn phía trước khi ông trở về đây mọi sự dường như đã trở về con số không cả vật chất lẫn tinh thần của con cái Chúa tại đây, vì vậy với tinh thần cầu nguyện, khiêm nhường, vang phục, nhờ cậy CHúa ông nguyện sẽ hết lòng yêu CHúa yêu Hội Thánh mà Ngài đã mua bằng chính HUyết mình và bầy mà CHúa đã giao ong chăn giữ như tinh thần II Phiero 5:2-4 và Giăng 21: 17 mà diễn gỉa đã giảng dạy.Đến phần chúc mừng sau khi Mục sư Nguyễn Hoàng Phúc đại diện BTS TLH chúc mừng, ông CT MTTQVN Thị trấn Núi Sập thay mặt cho chính quyền các cấp từ Tỉnh đến Huyện và Thị trấn chúc mừng.Chương trình LễBổ nhiệm Quản nhiệm  kết thúc vào lúc 11h25’ sau khi Mục sư NGuyễn Bình Tín cầu nguyện và Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận chúc phước, các Tôi con CHúa cùng các đại biểu ra về thỏa lòng vì ơn lành Chúa ban cho HT Chúa tại Núi sập và cho tất cả mọi người.Xin tiếp tục cầu nguyện để Chúa tuôn đổ ơn mới, sức mới trên chức vụ mới của đầy tớ Chúa Mục sư Nhiệm chức Lê Tấn Cam và con cái Chúa tại đây để HT được phát triển.

 

Hiện diện trong buổi lễ có Mục Sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó TTQ TLH HTTLVN (MN) là diễn giả. Mục Sư Lê Hoàng Phúc – UV TLH Mục vụ Tin Lành Tỉnh An Giang, Mục sư Nguyễn Lâm Hương – Ủy Ban CĐGD TLH, Mục sư Cao Văn Hoàng – Đại diện Tin Lành Tỉnh An giang cùng các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang và hơn 250 tín hữu các Hội Thánh lân cận về tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của UBMTTQ Sở Nội vụ, Ban Tôn Giáo, Công An của tỉnh An Giang, huyện Thoại Sơn, Thị trấn Núi Sập và ấp Đông Sơn.

Chương trình được bắt đầu vào lúc 9g dưới sự hướng dẫn của Mục Sư Nc Dương Hữu Thắng QN HT Tân Châu. Sau khi Mục Sư Cao Văn Hoàng – Ban ĐDTL Tỉnh An Giang cầu nguyện khai lễ và Hội Thánh cùng Tôn vinh Chúa TC 327 “ Hãy Chiếu Giống Hải Đăng” kế đến Ban hát HT Núi Sập Tôn vinh Chúa TC 270 “ Jesus Hằng Ở Bên Tôi”.

Chi hội Núi Sập

Ban hát HT Núi Sập hát tôn vinh Chúa

Đến phần giảng dạy Mục Sư Nguyễn Ngọc Thuận đã dùng lời Chúa trong I Phiero 5:1-4 và câu gốc trong Giăng 21:17 với chủ đề Người Chăn Thật. Mục Sư diễn giả đã nêu ra 3 phần : Là người Chăn thật của Chúa Giê xu phải có thái độ hầu việc cách vui lòng, cách thật lòng và cách hết lòng. Là người chăn thật phải không vì lợi dơ bẩn mà phục vụ, là người chăn thật phải nêu gương tốt cho cả bầy và trên hết phải yêu CHúa vì có yêu CHúa mới yêu được bầy mà Chúa giao.

Sau khi MsNc Nguyễn Hồng Khanh – QN HT Châu Đốc cầu nguyện đáp ứng, Mục sư Nguyễn Hoàng Phúc đã trao giáo vụ lệnh, Mục sư Cao Văn Hoàng trao Ấn tín, Mục sư Nguyễn Lâm Hương cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm. Cũng trong dịp này  các Ban hát HT Tân Hiệp, HT Long Xuyên, Các Mục sư, MsNC  có các bài TC chúc mừng. Ông Thư Ký HT Núi Sập – Trần Thanh Long có lời hoan nghênh MsNc Lê Tấn Cam đã về phục vụ Chúa với cương vị Quản nhiệm HT và ông hứa sẽ cùng với HT cùng với đầy tớ Chúa tại đây chung tay, hiệp một để phát triển công việc Chúa, ngõ hầu Danh Chúa được tôn cao nhiều đồng bào biết Chúa.

MsNc Lê Tấn Cam trong phần bày tỏ tâm chí ông tạ ơn Chúa đã lựa chọn và kêu gọi ông bước vào chúc vụ cao quý này, ý thức được nhiều sự khó khăn phía trước khi ông trở về đây mọi sự dường như đã trở về con số không cả vật chất lẫn tinh thần của con cái Chúa tại đây, vì vậy với tinh thần cầu nguyện, khiêm nhường, vâng phục, nhờ cậy Chúa ông nguyện sẽ hết lòng yêu Chúa, yêu Hội Thánh mà Ngài đã mua bằng chính Huyết mình và bầy mà Chúa đã giao ông chăn giữ như tinh thần II Phiero 5:2-4 và Giăng 21: 17 mà diễn giả đã giảng dạy.

Đến phần chúc mừng sau khi Mục sư Nguyễn Hoàng Phúc đại diện BTS TLH chúc mừng, ông Chủ Tịch MTTQVN Thị trấn Núi Sập thay mặt cho chính quyền các cấp từ Tỉnh đến Huyện và Thị trấn chúc mừng. Chương trình Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm kết thúc vào lúc 11h25’ sau khi Mục sư NGuyễn Bình Tín cầu nguyện và Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận chúc phước, các Tôi con Chúa cùng các đại biểu ra về thỏa lòng vì ơn lành Chúa ban cho HT Chúa tại Núi sập và cho tất cả mọi người. Xin tiếp tục cầu nguyện để Chúa tuôn đổ ơn mới, sức mới trên chức vụ mới của đầy tớ Chúa Mục sư Nhiệm chức Lê Tấn Cam và con cái Chúa tại đây để HT được phát triển.

Một số hình ảnh liên quan:

Quang cảnh buổi lễ

 Mục sư Cao Văn Hoàng Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang có lời hoan nghênh và cầu nguyện khai lễ
Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận Phó TTQ TLH Giảng lời Chúa
Mục sư Nguyễn Hoàng Phúc đọc Quyết định bổ nhiệm và trao Giáo Vụ Lệnh

Mục sư Nguyễn Lâm Hương cầu nguyện đặc biệt cho tân Quản nhiệm HT
Ban hát HT Tân Hiệp ( Kiên Giang) Tôn vinh Chúa
Ban hát HT Long Xuyên tôn vinh Chúa
Ông Trần Thanh Long thư ký HT Núi sập có lời hoan nghênh Tân quản nhiệm và tặng quà
Ban hát Mục sư, truyền đạo tôn vinh Chúa

 

Vi Phùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like