Home Tin Vắn Mục Sư Cao Đức Tín Về Với Chúa

Mục Sư Cao Đức Tín Về Với Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Cao Đức Tin sinh ngày 10/12/1955

Quê quán: Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

Nguyên Ủy Viên BTS Tổng Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam từ năm 2007 – 2011

Mục Sư Cao Đức Tín đã về nước Chúa vào lúc 5h55 ngày 11/10/2012. 

Lễ nhập quan lúc 14h ngày 11/10/2012

Lễ di quan vào 13h ngày 14/10/2012

Địa chỉ: 119a Võ Thị Sáu – Chánh Lộ – Quảng Ngãi

An táng tại nghĩa trang thôn Hà Nhai – Tịnh Hà – Chánh Lộ – Quảng Ngãi


Ban Biên Tập Hoithanh.com xin phân ưu cùng với tang quyến! Nguyện xin Đức Thánh Linh thăm viếng, yên ủi và ban sức mới trên hết thảy quý vị!

Bình Luận:

You may also like