Thông Báo: Huấn Luyện Kỹ Thuật Âm Thanh Tại Hậu Giang

646

– Mục tiêu: đem đến cho người chỉnh âm thanh những kiến thức kỹ thuật cơ bản để sử dụng những thiết bị âm thanh hiệu quả hơn trong bộ phận âm thanh của Hội Thánh

– Thời gian học: thứ 6 và thứ 7 ngày 17-18/8/2012.

– Địa điểm: Nhà thờ Đông Phú, tỉnh Hậu Giang

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

– Đại diện phía Hội Thánh: 0907.684.585 (Anh Khiêm)

– Đại diện Cty Du Dương: 0909.434.813 (Anh Hải), 0908.396.373 (Anh Long)

Bình Luận: