Home Văn Nghệ Nhạy Giận

Nhạy Giận

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ai nghe, nghĩ rõ, đáp lời êm?

Dễ dàng lắm thấy người sai trật.

Thật khó khăn khi tự thấy mình.

Ai sẽ nghĩ mình sai, người đúng?

Ðể cầm giữ được lưỡi mình chăng?

Bởi cái lưỡi ta khen ngợi Chúa.

Bởi nó, ta rủa xã loài người.

Ðồng lỗ miệng, ngợi khen, rủa xã.

Chớ nên như vậy, hỡi anh em.

Chúa đã dạy:” Ðừng nên tranh cãi”.

Lưỡi con người như lửa đốt rừng.

Tức giận, ghét, đắng cay, tranh cạnh.

Thuộc về đất, xác thịt, quỷ ma.

Khôn ngoan thật từ trên mà xuống.

Bông trái lành, thanh sạch, nhu mì.

Lòng thương xót, thuận hòa, tiết độ.

Chậm nóng giận, chậm nói, mau nghe.

Xét đoán người, thật khó chữa mình.

Ðoán xét ai, lên án chính ta?

Khác chi hơn, mình làm như họ?

Trước mặt Ngài, không kẻ công bình.

Ðừng khinh dễ lòng khoan dung Chúa.

Ngài muốn lòng ta phải ăn năn.

Sự đoán xét thuộc về tay Chúa.

Trả lại mỗi người việc họ làm.

Việc lành, dữ, phân minh công chính.

Ðức Chúa Trời chẳng nể vị ai.

Cám ơn Chúa lời Ngài nhắc nhở.

Chính thân con cần đổi thay luôn.

Thật dễ lắm, quỷ ma đưa lối.

Tranh cãi những điều chắng ích chi.

Xin Thánh Linh giúp con nhịn nhục.

Khôn ngoan, im lặng, biết hãm cầm.

Xin cho con nhớ lời Cha dặn:

Lời êm dịu làm nguôi cơn giận.

Lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.

Người nhạy giận, nhạy chuyện rày rà.

Như than củi, nhạy cháy bùng ra.

Chậm nóng giận, lòng mình thông sáng.

Kẻ nhạy giận lộ chất điên cuồng.

Dầu sĩ nhục, người khôn bình tĩnh.

Kẻ dại thường phát giận dữ ngay.

Người khôn thấy mình cần thay đổi.

Kẻ dại chắng thấy cần đổi thay.

Tạ ơn Chúa cho con trải nghiệm.

Sống theo Ngài, phải đổi mới luôn.

Phỏng/ trích theo Gia Cơ, Rô-ma, Châm Ngôn

ĐT – Tháng 7/ 2012 

Bài viết cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like