Home Tin tức 47 Tín Hữu Sóc Trăng Theo Học Thánh Kinh Căn Bản Khóa III

47 Tín Hữu Sóc Trăng Theo Học Thánh Kinh Căn Bản Khóa III

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Phạm Thanh Bình dẫn chương trình với thánh ca 268: Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu được toàn thể con cái Chúa tôn vinh Ngài cách mạnh mẽ để bày tỏ lòng biết ơn Chúa đối với con dân Chúa tại tỉnh Sóc Trăng. Tiếp đến mục sư Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện dâng chương trình  lễ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời xin Ngài tể trị và hướng dẫn.

Góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình, các Khóa sinh Thánh kinh Căn bản và ban hát Hội thánh An Lạc Tây.

Với đề tài: Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành, Kinh thánh Êphêsô 4:11-16, câu gốc: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (câu 13). Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ nhắc nhở các em khóa sinh và con dân Chúa cần xem lại đời sống của của mình là những Cơ Đốc Nhân có tăng trưởng không? Và tăng trưởng như thế nào? Để mỗi chúng ta là Cơ Đốc Nhân có ích cho nhà Chúa.

Muc sư Hồ Nguyên Kha, trưởng ban Đại diên Tin lành tỉnh Sóc Trăng tuyên bố Khai giảng Thánh kinh hè Khóa: Sa-mu-ên năm III, khóa II từ ngày 16-28/7/2012. Mục sư nhiệm chức Võ Minh Lý cầu nguyện đặc biệt cho khóa học. Xin Chúa ban phước cho khóa sinh và ban giảng huấn đủ ơn để thực hiện công tác dạy và học.

Ban giảng huấn gồm có:

1. Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ

2. Mục sư Châu Tử Tôn

3. Mục sư Nguyễn Văn Danh

4. Mục sư Lê Hoàng Long

5. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc

6. Thầy Trần Thái Giám (phụ trách tập hát)

Xin quí đọc giả cầu nguyện cho Ban giảng huấn và 47 khóa sinh, để ai nấy được ơn Chúa cho để hoàn thành trách nhiệm mà Chúa giao phó trong mùa hè có ý nghĩa này. Chương trình lễ khai giảng kết thúc lúc 16giờ00, sau lời cầu nguyện chúc phước của mục sư Nguyễn Văn Lớn

Một số hình ảnh liên quan:

MS_Ph_m_Thanh_Bnh_h__ng_d_n_533x400
MS Phạm Thanh Bình hướng dẫn
MS_TR_n_Hi_u_Ngh_a_c_u_nguy_n_Khai_l__533x400 
MS Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện khai lễ
MS_Nguy_n_Ng_c_Nh__gi_ng_l_i_Cha_533x400 
MS Nguyễn Ngọc Nhỏ chia sẻ Lời Chúa
Kha_sinh_tn_vinh_Cha_533x400 
Khóa sinh tôn vinh Chúa
MS_H__Nguyn_Kha_TB_tuyn_b__khai_gi_ng_-1_550x388 
MS Hồ Nguyên Kha tuyên bố khai giảng lớp TKCB khóa III
MSNC_V__Minh_L__c_u_nguy_n_cho_kha_h_c_533x400
MSNC Võ Văn Lý cầu nguyện cho khóa học
MS_Nguy_n_V_n_L_n_c_u_nguy_n_chc_ph__c_533x400 
MS Nguyễn Văn Lớn cầu nguyện chúc phước
Anh_l_u_ni_m-1_1_550x388 
Quý tôi tớ Chúa cùng các khóa sinh chụp hình lưu niệm
 

Trần Giám
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like