Home Tin tức Những Biến Cố Lịch Sử Của Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang

Những Biến Cố Lịch Sử Của Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nay Hoithanh.com xin được tiếp tục gửi đến quý con cái Chúa loạt hình ảnh các loại giấy tờ như: Danh sách Tu sinh niên khóa 1975-1976, các văn bản báo cáo về việc chiêu sinh và đào tạo, Diễn biến tịch thu tài sản và trục xuất các giáo sư, tu sinh qua các giấy tờ liên quan.

Phần 2: Thế Hệ Tu Sinh Đầu Tiên Và Những Biến Cố Lịch Sử Sau Năm 1975

1_650x236 

2_591x700

3_605x700 

4_578x700 

5_582x700 

6_600x700 
Danh sách các Tu sinh niên khóa 1975-1976 tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang
7_583x700 

8_601x700

9_582x700

10_587x700
Các văn bản báo cáo với chính quyền về quá trình chiêu sinh và đào tạo của TK THV
11_636x700 

12_649x700 

13_592x700 

14_650x388 

17_585x700

18_650x198
19_612x700
Biên bản báo cáo ngày khai giảng của Thần Học Viện Nha Trang niên khóa 1976-1977
20_594x700

21_605x540

22_675x700

24_650x253

25_591x700
Bản báo cáo danh sách gia dình Giáo sư, Tu sinh và nhân viên của Thần Học Viện năm 1976
26_597x700 

27_600x700 

28_650x540 

31_650x170 

32_584x700
Biên bản không cho di dời tài sản của Thần Học Viện Nha Trang do chính quyền gửi vào ngày 3/10/1976

35_587x700

38_599x700

39_555x700

40_567x700

41_593x700

42_601x700

43_552x700

44_569x700

45_540x700
Biên bản cuộc họp của 13 hộ gia đình trong khu vực Thánh Kinh Thần Học Viện
46_571x700

47_615x700

48_560x700

49_604x700

50_683x700

51_606x700

18_610x458

19_610x439

52_574x700

53_588x700

54_547x700

55_567x700

1_650x191
1a_592x700

Những bức thư tâm huyết của Cố Mục sư Kiều Toản
gửi cho Cố MS Hội Trưởng Ông Văn Huyên vào ngày 6/3/1993

1b_559x700 

1c_650x384 
 

Bà Quả Phụ Mục Sư Kiều Toản

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

Bình Luận:

You may also like