MSNC Đinh Ruồng Về Nước Chúa

534
MSNC Đinh Ruồng là vị Mục sư đầu tiên của người H’rê , Ông ra đi để lại Hội Thánh trên 600 tín đồ, một nhà nguyện tại Thị trấn Di Lăng cùng 2 điểm nhóm nhỏ khác cách đó khoảng 30km thiếu người chăn bầy.
MSNC Đinh Ruồng tin Chúa 1970, chịu Thánh lễ Báp têm 1972, trước năm 1975 ông học tại trường VTKTH tại Nha trang. Sau 1975 về quê, đến năm 1970 được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa cách thầm lặng. Năm 1998 MSNC Đinh Ruồng được Giáo hạt Trung Trung Bộ công nhận là Truyền đạo tình nguyện.
Năm 2006 MSNC Đinh Ruồng học bổ túc tại tỉnh Quảng Nam. Năm 2007 tốt nghiệp và được giáo hội công nhận MSNC. Năm 2011, ông được chính quyền công nhận chức danh MSNC. 
Đẹp ý Chúa, vào lúc 3 giờ sáng ngày 30/5/2012 MSNC Đinh Ruồng đã về nước Chúa.
goi_2_1_533x400

Lễ tang đã được tổ chức theo nghi thức của HTTLVN MN một cách long trọng và vinh hiển Danh Chúa. MS Phân Ân cùng với trên 1000 tôi con Chúa xa gần đã đến để tổ chức lễ tang và đưa tiễn linh cửu của MSNC Đinh Ruồng.

Khánh Nhật

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: