Home Tin Vắn Thông Báo: Huấn Luyện Kỹ Thuật Âm Thanh Tại Bình Thuận

Thông Báo: Huấn Luyện Kỹ Thuật Âm Thanh Tại Bình Thuận

by Ban Biên Tập
30 đọc


– Mục tiêu: đem đến cho người chỉnh âm thanh những kiến thức kỹ thuật căn bản để sử dụng những thiết bị âm thanh hiệu quả hơn trong công tác Nhà Chúa.
– Thời gian học: thứ 6 và thứ 7 ngày 29 – 30 tháng 6 năm 2012.

– Địa điểm: Nhà thờ Sông Dinh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

–       Đại diện phía Hội Thánh: 0908847570 (Thầy Hoàng) – 0986837502 (Anh Nhân)

–       Đại diện Công ty Du Dương: 0909.434.813 (Anh Hải) – 0908.396.373 (Anh Long)

Bình Luận:

You may also like