Home Quốc Tế Các Mục Sư Ấn Độ Nắm Bắt Khải Tượng Mới Cho Truyền Giáo Quốc Tế

Các Mục Sư Ấn Độ Nắm Bắt Khải Tượng Mới Cho Truyền Giáo Quốc Tế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tổ chức Mission Society (MC) gần đây đã tổ chức 2 hội nghị huy động quốc tế tại Ấn Độ để giúp thúc đẩy các lãnh lạo hội thánh tới lối suy nghĩ mang tính truyền giáo.

Hội nghị huy động quốc tế giảng dạy một phiên bản quốc tế của hội nghị chuyên đề truyền giáo toàn cầu của MC mà được thích ứng với từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Hội nghị chuyên đề này tập trung vào khái niệm Chúa là Chúa truyền giáo, Kinh Thánh là cuốn sách truyền giáo và sự kêu gọi của Chúa cho hội thánh là trở thành những nhà truyền giáo.

Phó chủ tịch Micheal Mozley của MC cho biết các mục sư đang dần nắm bắt điều này. Ông nói “ Những mục sư này và lãnh đạo hội thánh đang nắm bắt một khải tượng rằng thực hiện mục vụ truyền giáo tới những con người trên đất nước của họ là trách nhiệm của họ. Nó không còn là của những đoàn truyền giáo phương Tây hay châu Âu nữa. Chính họ đang nhận trách nhiệm chia sẻ về Chúa Giê-xu Christ trong những nền văn hóa khác, thậm chí trong chính đất đước họ.”

Kết thúc hội nghị, các mục sư đã đạt được một tầm nhìn mới rộng lớn hơn. Quốc kì các nước xung quanh Ấn Độ giương cao khi hội nghị bế mạc. Các mục sư đặt tay lên những lá cờ và cầu thay cho những đất nước đó. Mozley cho biết “Họ nghĩ về văn hóa, con người của đất nước họ. Khi chúng tôi giảng về truyền giáo cho các nền văn hóa khác, điều đó quá mới mẻ đối với họ nhưng thực sự nâng cao và thách thức họ”.

Cách nghĩ đã được thay đổi. MC cầu nguyện để những con người này sẽ mang những tài liệu về hội thánh, bắt đầu giảng và thực hiện nó trong đời sống, trong mục vụ và trong sự lãnh đạo.

MC đang lên kế hoạch tổ chức 2 hội nghị huy động quốc tế khác ở Ấn Độ trong năm 2013.

Văn Vân Anh (Theo Christian Telegraph)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like