“Giếng Nước Giê-xu” Biến Đổi Tộc Trưởng Và Ngôi Làng

627


Một tộc trưởng của ngôi làng ở khu vực Nam Á tên là Poojan Manasi đã đi tìm kiếm nguồn nước cho dân làng của ông. Ngôi làng của ông không được tiếp cận với những nguồn nước uống sạch. Tin tưởng rằng vấn đề này cần phải được giải quyết trước khi mang lại những sự tiến bộ khác cho ngôi làng, Manasi đã bắt tay vào việc tìm kiếm nguồn cung cấp những giếng nước cho làng.

Được sự cho phép của chính phủ, Manasi đã tiến hành đào giếng và lắp đặt ba máy bơm nước tại ngôi làng. Tuy nhiên sau khi lắp đặt, ông nhận thấy rằng ba máy bơm nước không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngôi làng vẫn còn hai khu vực đông dân chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch.

Khi Manasi tìm kiếm giải pháp cho vấn đề trên, ông đã gặp được tổ chức tình thương  Phúc Âm cho Châu Á, một tổ chức tình thương hỗ trợ những vấn đề truyền giáo, tình nguyện viên trong việc giúp đỡ những nạn nhân thiên tai bằng cách cung cấp thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế, quần áo và thậm chí là chỗ trú ẩn. Manasi phát hiện ra rằng tổ chức này còn cung cấp nước sạch qua một chương trình mang tên “ Giếng nước Giê – Xu”.

Mỗi một “ giếng nước Giê – xu” đều được tài trợ bởi tổ chức Phúc Âm cho Châu Á. Ở mỗi giếng nước đó sẽ được gắn một tấm bảng có lời Chúa trong Giăng 4:13-14 về việc ban cho nguồn nước sống thoả mãn đời đời. Như vậy mỗi một giếng nước là sự thể hiện hữu hình tình yêu thương của Chúa Giê – xu.

Manasi không phải là người tin Chúa, nhưng ông rất cần hai cái giếng nước nữa cho ngôi làng của ông. Một nhà truyền giáo của tổ chức Phúc Âm cho Châu Á đã gặp Manasi và đáp ứng lời yêu cầu của ông. Một nhóm nhân viên của tổ chức được cử đi lắp đặt hai “Giếng nước Giê – xu” trong ngôi làng.

Những giếng nước này đã đáp ứng nhu cầu của Manasi khi mà tưởng chừng ông không có cách nào khác để hoàn thành được. Ông nhận ra tầm quan trọng của những cử chỉ hào hiệp này và ông muốn tìm hiểu rõ hơn về việc truyền giáo của tổ chức Phúc Âm Cho Châu Á. Không bao lâu sau, Manasi và cả gia đình ông đều tiếp nhận Chúa Giê- xu Christ.

Từ hai giếng nước đó, Phúc Âm đã được rao giảng ra trong ngôi làng của Manasi và thậm chí còn vươn tới những ngôi làng lân cận. Ngay cả trước khi quyết định tin nhận Chúa Giê – xu, Manasi đã rất hài lòng với sự hỗ trợ từ tổ chức Phúc Âm cho Châu Á đến mức ông cho phép tổ chức này thực hiện bất cứ chương trình nào mà họ muốn ở trong ngôi làng của ông cũng như những khu vực xung quanh đó. Hiện nay trong vai trò là người lãnh đạo ngôi làng, Manasi có tầm ảnh hưởng và khả năng dẫn dắt ngôi làng của mình theo Chúa một cách tin kính cũng như nhân rộng tầm ảnh hưởng đó tới những khu vực xung quanh.

Faith (Theo Mission Network News)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: