Home Tin tức Lễ Tấn Phong Mục Sư Thực Thụ Tại HTTL Sài Gòn

Lễ Tấn Phong Mục Sư Thực Thụ Tại HTTL Sài Gòn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Về tham dự chương trình gồm có MS Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN MN, quý MS trong BTS/TLH, quý MS trong Hội Đồng Thẩm Vấn và Tấn Phong Mục Sư khu vực II, cùng với hơn 400 quý tôi con Chúa đã cùng về dâng lời cảm tạ Chúa và tham dự lễ tấn phong. Ba vị MSNC được tấn phong gồm có:
MSNC Nguyễn Văn Hiệp – Quản nhiệm HTTL Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
MSNC Lê Tân – Giáo sư Thánh Kinh Thần Học Viện
MSNC Hồ Vĩnh Tồn – Quản nhiệm HTTL Tân Bình, TP.HCM

Hội Thánh bước vào thì giờ tôn vinh Chúa qua bài thánh ca số 15. Sau lời cầu nguyện dâng buổi lễ lên cho Đức Chúa Trời của MS Nguyễn Hữu Viễn, các ban hát của Hội Thánh góp phần trong sự ngợi khen, tôn vinh Chúa. Mục sư Thái Phước Trường đã có sứ điệp tấn phong Mục sư đến với ba vị mục sư nhiệm chức cùng toàn thể tôi con Chúa tham dự. Sứ điệp nương trên Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 6 và câu gốc trong II Cô-rinh-tô 6:3 Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào.Lời Chúa nhắc nhở mỗi tôi con Chúa trong chức vụ được kêu gọi chăn bầy cho Ngài, đó là chức vụ thiêng liêng và có ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời, sứ điệp nhắc nhở mỗi tôi tớ Chúa phải sống tận hiến, trung tín cho Chúa và phải làm gương cho dân sự Ngài.

Sau lời cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa của MS Phạm Trọng Huy, Hội Thánh bước vào nghi thức tấn phong Mục sư do MS Phan Quang Thiệu hướng dẫn. Thật cảm ơn Chúa bởi ơn kêu gọi của Ngài trên chức vụ của ba vị MSNC, tất cả cùng đồng lòng dâng lời tuyên hứa với Chúa và với Hội Thánh. MS Ngô Văn Bửu cùng toàn thể MS hiện diện đã cùng nhau đặt tay cầu nguyện cho ba vị Tân Mục sư. Nghi thức tấn phong được kết thúc với sự trao tặng Kinh Thánh và trao giấy chứng nhận mục sư cho các vị Tân Mục sư như sau: MS Nguyễn Văn Hiệp, MS Lê Tân và MS Hồ Vĩnh Tồn

Cảm tạ Chúa buổi lễ đã diễn ra cách phước hạnh và vinh hiển Danh Chúa. Ai nấy đều vui mừng vì ơn Chúa luôn dẫy đầy trên Hội Thánh và tôi tớ Ngài. Xin tôi con Chúa nhớ đến các vị Tân Mục sư trong sự cầu nguyện, hầu cho Danh Chúa được vinh hiển qua chức vụ của các mục sư và Hội Thánh Chúa được gây dựng mỗi ngày.

DSC_0086_500x335

DSC_0089_500x335
Rất đông tôi con Chúa đã về tham dự Lễ tấn phong mục sư
DSC_0100_500x335

DSC_0090_500x335
Ban hát HTTL Tân Thuận tôn vinh Chúa
DSC_0098_500x335
MS Thái Phước Trường đến với tôi con Chúa qua Sứ điệp Tấn phong Mục sư
DSC_0106_500x335
Từ trái qua: MSNC Hồ Vĩnh Tồn , MSNC Lê Tân, MSNC Nguyễn Văn Hiệp
DSC_0113_500x335
Ban hát HTTL Tân Bình tôn vinh Chúa
DSC_0120_500x335
MS Ngô Văn Bửu hiệp ý cùng quý tôi tớ Chúa đặt tay cầu nguyện trên ba vị MSNC
DSC_0123_500x335

DSC_0139_500x335
MS Lê Khắc Hóa trao Giấy chứng nhận Mục sư cho ba vị Tân Mục sư
DSC_0150_500x335
Quý Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa
DSC_0154_500x335
MS Lê Tân đại diện cho các Tân Mục sư tri ân và bày tỏ tâm chí trước Hội Thánh

Phạm Cường

Bài vở tin tức và góp ý xin gửi về tuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like