Home Tin Vắn Thông Báo: Lễ Dâng Hiến Bản Dịch Kinh Thánh 2011 – MS Đặng Ngọc Báu