Home Tin tức Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo – Chấp Sự Tỉnh Hậu Giang Lần I Năm 2012

Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo – Chấp Sự Tỉnh Hậu Giang Lần I Năm 2012

by Ban Biên Tập
30 đọc

1

Chấp sự  Dương Hoàng Việt  hướng dẫn chương trình Hiệp nguyện

2

MSNC Lê Duy Linh, QNHT Long Mỹ cầu nguyện khai lễ

3

MS Nguyễn Văn Danh, QNHT Phụng Hiệp rao giảng lời Chúa

MS Nguyễn văn Danh rao giảng lời Chúa cách đầy ơn qua đề tài “Chúa Với Cuộc Đời Tôi” dựa trên nền tảng Kinh thánh Gióp 33:28-30. Qua đó, đầy tớ Chúa nhắc nhở chính mình và mọi người nên nghe theo sự kêu gọi của Chúa và phải hết lòng phụng sự Chúa, đóng góp công sức cho Hội thánh địa phương đang khi còn cơ hội. Chính từ việc làm nầy mà danh Chúa sẽ được tôn cao, chúng ta chắc chắn nhận được hạnh phiước tuôn tràn từ sự ban cho của Chúa trong năm 2012.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm 2011 từ đại diện các HT. MS Lê Văn Tường, nhân sự đại diện Tin lành tỉnh Hậu Giang tiếp tục hướng dẫn các HT  thực hiện một số việc liên quan đến sự phát triển HT do BTS/TLH phát động cho năm 2012.

4

Chấp sự HT Long Mỹ cầy thay

5

Chấp sự HT Vị Thanh cầu thay

6

MS Lê Văn Tường, Nhân sự ĐDTL Hậu Giang báo cáo tổng kết 2011

Qua thông tin, kính xin tôi con Chúa chung lòng cầu nguyện tạ ơn Chúa về sự quan phòng và ban phước của Ngài trên các HT khu vực tỉnh Hậu Giang  năm 2011 vừa qua cũng nhớ đến các vấn đề cần cầu thay được ghi nhận:

      –    Hội Thánh Đông Phú – HT nhánh Đông Phước :

        Tin Chúa năm 2011: 181.            Báp tem: 16.          Tổng số tín hữu: 1537

Vấn đề cầu nguyện: Tnuận lợi việh di dời nhà thờ cùng kế hoạch xây dựng nhà thờ mới sức chứa 700 người. Sớm xin được phụ tá chăm lo cho HT nhánh Đông Phước.

–       Hội Thánh Vị Thanh – Điểm nhóm Tám Ngàn – Điểm nhóm Vườn Cò

        Tin Chúa năm 2011: 95.         Báp tem 10.              Tổng số tín hữu: 660

Vấn đề cầu nguyện: Việc thăm viếng chăm sóc tân tín hữu có kết quả. Chương trình Bồi linh Phụ Nữ tỉnh Hậu Giang tại Vị Thanh vào ngày 07/3/2012 được vinh hiển danh Chúa.

–       Hội Thánh Phụng Hiệp :

        Tin Chúa năm 2011: 115.         Báp tem: 23.               Tổng số tín hữu: 610

Vấn đề cầu nguyện: Chứng đạo chăm sóc có kết quả. Thuận lợi thành lập điểm nhóm Lâm Trường cách nhà thờ Phụng Hiệp 20 km. Huấn luyện CĐGD ngày 22,23/02 tại Phụng Hiệp

–       Hội Thánh Long Mỹ – HT nhánh Lương Tâm – Điểm nhóm Vịnh Chèo – Điểm nhóm Ngã Năm

        Tin Chúa Năm 2011: 663.       Báp tem 27.       Tổng số tín hữu 600.

Vấn đề cầu nguyện : Chúa tiếp trợ nguồn tài chánh qua ân nhân để mua đất xây dựng HT nhánh Lương Tâm. Việc chăm sóc tân tín hữu đạt kết quả càng hơn.

Chương trình Hiệp nguyện được kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện kết thúc của MS Lê Văn Tường.

Thạch Huỳnh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like