Home Tin tức Đêm Truyền Giảng Giáng Sinh Thứ 2 Tại HT Biên Hòa

Đêm Truyền Giảng Giáng Sinh Thứ 2 Tại HT Biên Hòa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Đêm truyền giảng tổ chức vào ngày thứ sáu nên việc mời thân hữu gặp khó khăn hơn những chương trình trước nhưng Chúa cho có khoảng 60 thân hữu đến tham dự chương trình và phần lớn ở khu vực Tân Ba là một sự khích lệ lớn cho những người thực hiện chương trình. Đặc biệt trong đêm truyền giảng này các tín hữu trong Hội Thánh cũng đến tham dự khá đông.

Trong chương trình, ngoài các bài hát, hoạt cảnh ca ngợi Chúa Giáng Sinh, Mục sư Quản nhiệm của Hội Thánh đã chia sẻ lời Chúa với chủ đề: “Chúa đã vào đời”. Sau bài hát “Tình yêu Chúa dành cho tôi”, và lời kêu gọi tin nhận Chúa, hầu như gần hết các thân hữu có mặt bằng lòng bước lên tin nhận Chúa. Thật cảm tạ Chúa có 46 người đã quỳ gối cầu nguyện tin nhận Ngài. Cả Hội Thánh vui mừng hát Halêlugia ngợi khen Chúa.

1.Thn_h_u_tham_d___ch__ng_trnh__448x336

Thân hữu tham dự chương trình

2.C_u_nguy_n_cho__ch__ng__trnh_truy_n_gi_ng__448x336

Cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

3.Tr_chuy_n_v_i_thn_h__u_v__l__Ging_Sinh_448x336

Giao lưu cùng thân hữu

4._Ho_t_c_nh_448x336

Hoạt cảnh Chúa Giáng sinh

5.MSQN___ng_V_n_D_ng__chia_s__l_i_Cha_252x336

MSQN chia sẻ Phúc Âm

6.___n_ca_448x336

Đơn ca

7._Thn_h_u_ln_t_in_nh_n_Cha__448x336

8._C_u_nguy_n_tin_nh_n_Cha_448x336

Thân hữu chạy đến tin nhận Chúa

Như vậy sau hai đêm truyền giảng kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2011, Chúa cho kết quả có 182 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa. Xin Chúa tiếp tục thêm sức cho Hội Thánh Biên Hòa để dẫn dắt, nâng đỡ những anh em tân tín hữu này đứng vững và tiếp tục kết quả cho Ngài. 

Phan Anh Khôi

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like