Home Tin tức “Walk a Thon” – Ði Bộ Gây Quỹ Cho Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

“Walk a Thon” – Ði Bộ Gây Quỹ Cho Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Chương trình được thực hiện từ năm 1995 đến nay đã được 17 năm. Chương Trình Phát Thanh Tin Lành bắt đầu với 25 phút phát thanh hàng tuần trên Ðài Little Saigon Radio tại miền Nam California. Khi các đài phát thanh Việt ngữ khác tại California và các tiểu bang khác được thành hình, tiếng nói Phúc Âm cũng được truyền đi cùng với những thông tin khác.

1

Hiện nay, Chương Trình Phát Thanh Tin Lành được nghe hằng tuần trên 26 đài địa phương và 4 đài phát thanh khác. Chương trình cũng được truyền đi hằng ngày thông qua internet để phục vụ cho tín hữu Tin Lành Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới.

Với sự cam kết làm việc một cách trung tín, không mệt mỏi của các tôi tớ Chúa và các cộng tác viên, chương trình Phát Thanh Tin Lành đã đem lại sự nâng đỡ, khích lệ rất lớn về mặt thuộc linh lẫn tinh thần cho rất nhiều con cái Chúa. Chính vì vậy, nhiều con cái Chúa đã liên tục gắn bó với chương trình Phát Thanh Tin Lành cũng như tham gia không sót một buổi Walk a Thon nào trong suốt 17 năm qua.

2

3

Buổi  Đi Bộ Gây Quỹ cho chương trình Phát Thanh Tin Lành bắt đầu bằng sự ca ngợi Chúa với các bài hát thánh ca quen thuộc như: Đi Từng Bước, Cậy Tin Nơi Cứu Chúa Jesus…

3aMục sư Nguyễn Th cầu nguyện bắt đầu chương trình.

4Lời chứng của một con cái v những phước hạnh mà bà đã nhận được t chương trình Phát Thanh Tin Lành

5Cùng khởi động trước khi xuất phát

6Mục sư Trương Văn Sáng cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chương trình Phát Thanh Tin Lành

7Mục sư Nguyễn Thỉ dẫn đầu đoàn người đi bộ trong sự vui mừng, phấn khởi

 

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành hoạt động với tính cách tự nguyện và tất cả các chi phí phát thanh do sự đóng góp của con dân Chúa khắp nơi. Xin quý con cái Chúa vui lòng hỗ trợ để các buổi phát thanh được tiếp tục trên các đài địa phuơng cũng như qua Internet mà quý vị đang theo dõi.

Mọi đóng góp cho Chương Trình Phát Thanh Tin Lành, xin quý con cái Chúa liên hệ:

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

P.O. Box 2468

Fullerton, California 92837

(714) 533-2278

Tin và ảnh: Lê Giang

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like