Home Văn Nghệ Tin Lành Hay Tin Giả

Tin Lành Hay Tin Giả

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúa phán: “Đây là những điều các ngươi phải làm: Hãy nói sự thật với nhau, và đưa ra sự phán xét trung thực và đúng đắn tại tòa án của các ngươi; đừng âm mưu hại nhau, và đừng thích thề dối. (Xa-cha-ri 8:16–17)

Thời nay tin giả tràn lan,
Làm cho sợ hãi, hoang mang bao người.
Tin giả xuất hiện khắp nơi,
“Facebook”, “youtube”, đồng thời báo in.

”Tiktok”, hình ảnh đẹp xinh
Dùng “Photoshop” ghép hình tinh vi.
Xấu biến thành tốt thiếu gì,
Gian xảo độc ác, giống y ngay lành.

Thuở xưa con rắn dỗ đành,
Bảo ăn trái cấm sẽ thành khôn ngoan.
“Tin giả” đã khiến A-đam,
Trái lời Thiên Chúa, đành cam tội hình. (1)

Trong ngày Cứu Chúa phục sinh,
Giáo quyền Do-thái loan “tin giả” rằng:
‘Chúa không sống lại quyền năng,
Xác Ngài bị trộm’.. Cản ngăn Tin mừng. (2)

Tin giả tác hại không ngừng,
Tin lành đem lại vui mừng năm châu. (3)
Tin giả đố kỵ khổ đau,
Tin lành tha thứ, yêu nhau chân thành. (4)

Dù cho tin giả loan nhanh,
Chỉ thời gian ngắn trở thành hư vô.
Tin mừng Cứu Chúa ban trao,
Muôn đời tồn tại xiết bao phước lành. (5)

Satan hiện đang hoành hành,
Giả làm thiên sứ mạo danh lừa người. (6)
Đừng tin, Christ-giả ai ơi, (7)
Chỉ tin Cứu Chúa, qua lời Thánh Kinh.

Mai đây kết thúc linh trình,
Trước tòa án Chúa, đời mình tỏ ra.
Vui mừng hớn hở hoan ca,
Hay ta cúi mặt, xót xa thẹn thùng?

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_______________________

  1.  Sáng-thế Ký 3:4-7 
  2.  Ma-thi-ơ 28:12-14 
  3.  Lu-ca 2:10
  4.  Ê-phê-sô 4:32
  5.  Giăng 3:36
  6.  2 Cô-rinh-tô 11:13-14
  7.  Ma-thi-ơ 24:24
Bình Luận:

You may also like