Home Văn Nghệ Văn Hóa Nào

Văn Hóa Nào

by Thanh Hữu
30 đọc

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. (Rô-ma 12:2)

Ta đối diện với hai nền văn hóa,
Văn hóa người và văn hóa trời cao.
Văn hóa người đang thay đổi biết bao,
Theo sở thích, theo đam mê trần thế.

Văn hóa người theo tự do bản thể,
Thỏa mãn lòng, đầy tham vọng cá nhân.
Muốn đề cao, muốn thể hiện bản thân,
Trong tự mãn, đầy tự tôn kiêu ngạo.

Văn hóa người, do phàm nhân tự tạo,
Suy luận đời, với triết thuyết hư không.
Chú tâm vào bao học thức tinh thông,
Của đời tạm, qua đời thành vô nghĩa.

Văn hóa Chúa, giá trị luôn còn mãi,
Trong đời nầy tiếp nối đến đời sau.
Trong tình yêu, trong ân sủng nhiệm mầu,
Ban sự sống, trong quyền năng đắc thắng. (1)

Chúa Cứu Thế, mở con đường ngay thẳng,
Qua huyết Ngài, tha tội cho chúng sinh. (2)
Đem ta vào nền văn hóa Thánh Linh,
Trong Vương quốc, đầy linh ân thánh khiết.

Chúa sống lại, qua Linh năng siêu việt,
Ban ta nguồn sinh động tiếp đời sau.
Trong vinh quang trong rực rỡ muôn màu,
Bên Cứu Chúa, Đấng uy quyền vũ trụ. (3)

Hãy ưu tiên dành thời gian tạm trú,
Trong đời nầy, đầu tư đến đời sau.
Bao công danh, chức tước với sang giàu,
Của thế giới sẽ để dành cho lửa. (4)

Hãy tin cây nhận tình yêu lời hứa,
Rao Tin Mừng phục vụ Chúa tha nhân.
Hưởng vinh quang, nguồn phước hạnh muôn phần,
Chúa dành sẵn, cho tín nhân trung tín.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_________________

1. Cô-lô-se 3:1
2. 1 Giăng 1:7   
3. Ma-thi-ơ 28:18
3. 2 Phi-e-rơ 3:7 

Bình Luận:

You may also like