Home Văn Nghệ Vượt Giới Hạn Không Gian – Thời Gian

Vượt Giới Hạn Không Gian – Thời Gian

by Thanh Hữu
30 đọc

Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời nầy mà an ủi nhau. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17-18)

Chúng ta đang sống trên đời,
Nằm trong giới hạn của thời, không gian.
Dù cho quyền lực giàu sang,
Ít ai sống thọ vượt hàng trăm năm.

Khoa học tiến bộ bao lăm,
Con người cũng chỉ sống trong địa cầu.
Không gian giới hạn năm châu,
Nào ai sống ở tinh cầu được chăng?

Thế giới thay đổi bon chen,
Phát minh, công nghệ vẫn hằng xảy ra.
Văn minh vật chất tiến xa,
Vẫn trong giới hạn sinh ra, qua đời…

Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời,
Ban cho cơ hội, sống đời tự do.
Trong nguồn ân sủng khôn dò,
Vượt trên hạn định ban cho con người.

Giê-xu Cứu Chúa vào đời,
Chịu chết, sống lại, ban Lời vĩnh sinh. (1)
Ngài là chìa khóa siêu hình,
Mở mọi giới hạn nhân linh thế trần.

Từ nay mọi Cơ đốc nhân,
Thời gian tiếp nối đến phần đời sau. (2)
Trong ân sủng Chúa nhiệm mầu,
Trong nguồn phước hạnh dài lâu đời đời. (3)

Không gian vượt đến cõi trời,
Trong vương quốc Chúa tuyệt vời bao la.
Vũ trụ, vinh hiển mở ra,
Vinh quang, uy lực Chúa Cha ngập tràn.

Cảm tạ tình Chúa đã ban,
Tim con hòa nhịp nhạc vàng thiên cung.
Mong ngày gặp gỡ tương phùng,
Lòng con rộn rã, thiên cung reo mừng.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

__________________________

1. 1 Cô-rinh-tô 15:3-4
2. Giăng 3:36
3. II.Cô-rinh-tô 5:1, Giăng 5:24

Bình Luận:

You may also like