Home Quốc Tế “Đuốc Thiêng” Trong Ngày Cầu Nguyện Toàn Cầu Tại Wembley

“Đuốc Thiêng” Trong Ngày Cầu Nguyện Toàn Cầu Tại Wembley

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tập trung chủ yếu trong ngày đó sẽ là cùng nhau xem vương quốc của Đức Chúa Trời gia tăng trong nước Anh như thế nào và rao truyền Phúc âm tới hàng nghìn người. Đồng thời xem sự biến đổi rõ rệt trong mỗi lĩnh vực của xã hội.

“Chúng ta đang mong chờ sự thương xót và phước lành của Đức Chúa Trời giáng trên đất nước khi chúng ta nhóm nhau lại,”

Mỗi người lãnh đạo các nhóm lớn hay nhỏ trong thương trường, Hội thánh… đều được mời tới. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy rất nhiều nhà lãnh đạo từ các nền văn hóa khác nhau cùng gia nhập với chúng tôi vào ngày này,”

Nhà truyền giáo Will Graham, cháu trai của Billy Graham, sẽ là một trong những khách mời vào ngày này.

Ông khích lệ các Cơ đốc nhân tham gia: “Tôi tin rằng thực sự quan trọng khi các nhà lãnh đạo cùng đến với nhau và chúng ta cùng cầu nguyện,”

 “Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm một việc lớn và quyền năng trên nước Anh. Tôi đang bắt đầu nhìn thấy những thứ đang lay động trong tâm linh của nước Anh, chúng tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ dùng nó để mang lại vinh quang và vinh hiển cho Danh của Ngài.”

Các vị lãnh đạo khách mời khác bao gồm Ade Omooba, Graham Kendrick, Noel Robinson, Lara Martin, and Hugh Osgood..

Sẽ có những phần chia sẻ đặc biệt của Phil Hulks từ Urban Saints và Shirley Brownhill hướng đến thế vận hội Olympics 2012.

Nhiều nhà lãnh đạo quốc gia, quốc tế cũng chia sẻ sau sự kiện chiến lược này, “Sống ở Luân Đôn suốt những năm này, những điều đang diễn ra sưởi ấm tấm lòng tôi”, George Verwer là người đầu tiên đề ra việc tổ chức sự kiện. 

“Tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà lãnh đạo ở đó. Thực sự cần thiết để các nhà lãnh đạo Cơ Đốc nhóm nhau lại cầu nguyện, để đối mặt với thực tế đầy những thách thức mà chúng ta có ở nước Anh hiện tại. Khi mà mối nguy hiểm mất cả một thế hệ những con người trẻ cho Chúa nếu chúng ta không tiến tới những hành động thuộc linh mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời.”

Mai Trần (Theo Christian Today)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like