Home Văn Nghệ Ưu Tiên Cuộc Đời

Ưu Tiên Cuộc Đời

by Thanh Hữu
30 đọc

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)


Đời người ngắn ngủi lắm thay,
Vào đời giữa những chuyển xoay thế trần.
Giữa bao giá trị, phù vân,
Giữa bao giả thật, khó phân ác lành.

Giữa bao cám dỗ xung quanh,
Giữa bao ham muốn thực hành ước mong.
Làm sao giữ trí, giữ lòng,
Ưu tiên nào sẽ đặt trong cuộc đời?

Phải chăng giàu có, thảnh thơi,
Nhà, xe, cổ phiếu đặt nơi ngân hàng ?
Phải chăng quyền, chức cao sang,
Tiếng tăm lừng lẫy vẻ vang hơn người?

Không đâu. Chúa đã dạy rồi,
Ưu tiên cuộc sống, chẳng nơi dương trần.
Đây nơi thử nhiệm hồn thân,
Chờ ngày sống lại lãnh phần vĩnh sinh. [i]

Ưu tiên hãy đặt tầm nhìn,
Vào trong vương quốc hiển vinh nước trời.[ii]
Trong nguồn ân sủng tuyệt vời,
Quyền năng, công chính, rạng ngời Chúa ban.

Tranh quyền, tranh chức trần gian,
Không có chỗ đứng thiên đàng vĩnh sinh.
Chúa khuyên ta hãy hạ mình,
Đến thời điểm Chúa nâng mình lên cao. [iii]

Xử dụng ân tứ Chúa trao,
Rao ơn cứu rỗi cứu bao linh hồn.
Dùng danh Cứu Chúa độc tôn,
Chữa lành, trừ quỉ trong ơn Linh quyền.[iv]

Vui mừng, cảm tạ thường xuyên,
Thỏa lòng đếm những ơn thiêng từ trời.[v]
Cầu thay, chúc ta mọi nơi,
Chờ ngày gặp Chúa, Con Trời tái lâm.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] 1 Cô-rinh-tô 15:22-23
[ii] Ma-thi-ơ. 6:33
[iii] Gia-cơ 4:10
[iv] Ma-thi-ơ 10:1,8
[v] I Ti-mô-thê 6:6

Bình Luận:

You may also like