Home Văn Nghệ Hãy Dùng Phương Tiện Chúa Cho

Hãy Dùng Phương Tiện Chúa Cho

by Thanh Hữu
30 đọc

Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. (Rôma 8:28)

Con Thượng đế với quyền uy cao cả,
Trong tay Ngài, đầy uy lực càn khôn.
Đầy khôn ngoan, đầy phép lạ kinh hồn,
Đến trần thế, khiêm nhu người phục vụ.

Chúa tuân phục, luật thiên nhiên vũ trụ,
Đang vận hành trong thế giới nhân sinh.
Chúa vẫn dùng, phương tiện người phát minh,
Để bày tỏ tình yêu trời muôn thuở.

Chúa phục vụ, như người con, người thợ,
Trong ngành nghề gỗ mộc ở miền quê.[1]
Chúa dùng thuyền, vượt biển Ga-li-lê, [2]
Cưỡi lừa nhỏ, vào thủ đô thành thánh.[3]

Chúa xử dụng những tiện nghi kề cận,
Trong môi trường của xã hội xung quanh.
Để truyền rao ơn cứu rỗi Tin lành,[4]
Để hoàn tất mục địch Ngài sắm định.

Nền công nghê ngày nay đang hưng thịnh,
Trong môi trường nhiều tiến bộ văn minh.
Nhiều tiện nghi, sản phẩm mới quanh mình,
Hãy sử dụng, để mở mang nước Chúa.

Dùng “website”, nói tình yêu muôn thủa,
Của Chúa Trời dành cho cõi nhân sinh.
Dùng “Facebook” viết các câu thánh kinh,
Để an ủi, sẻ chia ơn cứu rỗi.

Dùng “cell phone”, như một cây cầu nối,
Đem tin mừng đến bạn hữu gần xa.
Hãy vào “zoom”, cùng khẩn nguyện, ngợi ca,
Bấm “Whats App” để cầu thay an ủi…

Chúa đã mở cho ta nhiều đường lối,
Để hoàn thành mạng linh Chúa ban cho.
Ta nên dùng những phương tiện Chúa trao,
Để hoàn tất mục đích Ngài trên đất.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Mác 6:3
[2] Ma-thi-ơ 15:39
[3]  Mác 11:7
[4] Mác 4:1

Bình Luận:

You may also like