Home Văn Nghệ Không Thay Đổi – Không Biến Cải

Không Thay Đổi – Không Biến Cải

by Thanh Hữu
30 đọc

Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. (Gia-cơ 1:17)

Ta đang sống, thời đại nhiều biến đổi,
Đổi trên không, đổi dưới đất thấp nầy.
Thời tiết thường, hay biến chuyển đổi thay
Khi quá nóng, khi lạnh căm buốt giá.

Khi nước lũ, dâng cao mưa tầm tã,
Khi khô cằn, đất nứt nẻ không mưa.
Thay đổi trong, nền kinh tế bán mua,
Từ “giảm phát”, giá tăng cao “lạm phát”.

Công nghệ đã nhiều đổi thay vượt bực,
Hai, ba “gờ” thành “internet 5G”.
Trước thuyền ghe, nay mẫu hạm tàu bè,
Trước gươm giáo, nay phi cơ hỏa tiễn.

Môi trường sống, nhiều tiện nghi biến chuyển,
Nhưng linh hồn, tâm trí chẳng đổi thay.
Chúa đem ta tạm trú thế gian này, [1]
Để thử nghiệm, đến ngày về thiên quốc.

Ân sủng Chúa, từ uyên nguyên vô cực,
Vẫn trường tồn, cố định chẳng đổi thay. [2]
Lúc chưa sinh, hiện hữu thế gian nầy,
Ngài định sẵn cho ta một mục đích. [3]

Linh thánh Chúa, Lời Ngài luôn khuyến khích,
Ta giữ lòng, tâm trí mãi tín trung. [4]
Dù thế gian bao biến đổi khôn cùng,
Chăm nhìn Chúa, thân hồn ta bước tới.

Xin làm trọn, thánh ý Cha mong đợi,
Yêu thương người, cứu vớt các tội nhân.
Ngày mai đây, khi kèn thổi thiên tầng,[5]
Ta hớn hở, cùng thánh nhân đoàn tụ.

Chúa khải thị, ta tinh thông hoàn vũ,
Ta vui mừng du lịch khắp thiên ngân.
Tai vẳng nghe siêu thánh nhạc thiên tầng,
Trong ánh sáng, đầy vinh quang Chân Chúa.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1]  2 Cô-rinh-tô 5:1-2

[2] Gia-cơ 1:17

[3] Giê-rê-mi 1:4 

[4] Khải-huyền 2:10

[5] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17

Bình Luận:

You may also like