Home Tin tức Yêu – Ý Chúa, Ý Tôi (Video)

Yêu – Ý Chúa, Ý Tôi (Video)

by Ban Biên Tập
30 đọc
Cũng qua video clip này HoiThanh.com xin phát động lời kêu gọi sự đóng góp về Media đến tất cả các con cái Chúa khắp nơi. Theo đó, ban biên tập rất mong nhận được những kịch bản, video clip phim, kịch, múa… để chia sẻ cho con cái Chúa khắp nơi có dịp sử dụng trong công tác sinh hoạt và truyền giảng. (Các kịch bản gởi về ban biên tập sẽ kiểm duyệt và tổ chức dựng thành video clip nếu điều kiện cho phép)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like