Home Văn Nghệ Rao Báo Tin Vui

Rao Báo Tin Vui

by Ban Biên Tập
30 đọc
Đặt kho tàng trên thiên thượng,

Cuộc sống sẽ qua nhanh,

Đặt kho tàng dồi dào chất lượng,

Cho ngày hiển hách đi anh!

Dồn báu vật lên trời,

Dù người đời chê anh túng đói,

Cũng phải sững sờ anh bước lên ngôi.

Kèn phúc âm thổi tiếp! Nào đưa tin dân ngoại!

Jêsus là Chúa, nên tuyên rõ thanh danh;

Danh giá Ngài vĩ đại,

Mão Vua thật tôn thánh,

Để mọi đầu gối quì chung,

Suy tôn danh lớn vô cùng.

Vì Ngài, ai sẽ ra đi, ai chổi dậy?

Dù mắt lệ nhòa, dây thương yêu đứt đoạn!

Kể mọi sự như lỗ thay thảy.

Lợi lớn trần gian dường bào ảnh,

Chỉ hoan ca trong thập giá thánh,

Ai chổi dậy đây anh?

Ngày gia miện gần kề, tiến bước ngay;

Thời gian qua nhanh lắm, Jêsus ở đây:

Giơ cao thập giá cứu độ !

Cho người dân quì lạy tượng gỗ, đá tô.

Rạng đông bên núi kia ửng đỏ,

Kìa Ngài hiện đến bây giờ.

Kíp thổi kèn vang dội! Jêsus Quân vương!

Ngài đến trị vì cuối rốt, tất cả qui phục luôn,

Hoàn vũ thuộc về Chúa cao sang,

Quì mọp trước ngai vàng,

Chỉ Jêsus muôn dân chiêm ngưỡng,

Jêsus là Đại Vương.

Minh Khải

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like