Một Năm Thành Lập Hội Thánh Cộng Đồng Nếp Sống Mới (Baptist), Sydney, Australia

766Mục sư Đinh Văn Tư – Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm HTTLVN (MN) đến từ Việt Nam chia sẻ lời Chúa  với chủ đề : “Cảm tạ & Ngợi khen”. Diễn giả lưu ý con dân Chúa : việc cần làm đó là phải luôn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nức lòng  ca ngợi khen Chúa không thôi và luôn cho mọi người biết Chúa qua đời sống của mình, dựa trên nền tảng lời Chúa . “1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.” Thi-thiên 103: 1-2.

“ 1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” Thi-thiên 146: 1-2. Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Hội Thánh được kết thúc trong không khí tràn ngập nguồn phước hạnh từ Chúa ban cho lúc 18 giờ 50 cùng ngày  sau lời cầu nguyện chúc phước của mục sư Nguyễn Văn Công.

Sinh hoạt thờ phượng Chúa cùng ngày :

–        10 giờ 30 tại HTTL Anh Giáo Regents Park 128 Kingsland Road, Regents Park NSW 2143. Mục sư Phạm Quang Vinh quản nhiệm HT dùng lời Chúa khích lệ HT qua chủ đề: Quẳng gánh lo đi . Kinh thánh nền tảng: “ 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Mathiơ ” 11: 28- 30.

–       13 giờ 30 tại HTTL Báp Tít Việt Nam Canley Heights. Crn Canleyvale Rd, Cambridge St Canley heights NSW 2166. Truyền đạo Võ Linh Lực chia sẽ lời Chúa cho HT chủ đề: Người mới. “17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”  II.Côrintô 5: 17.

Quả thật suốt năm 2010 biết bao ơn phước Chúa tuôn tràn trên tôi con Chúa từ mọi gốc độ. Năm mới 2011 cộng đồng con dân Chúa qua những gì Chúa ban; sống quyết tâm trở nên người mới, quẳng gánh lo đi, luôn luôn cảm tạ ngợi khen rao truyền danh Chúa để được sống thỏa vui trong Ngài . Mọi phước hạnh sẽ theo chúng ta luôn khi suy gẫm lời Chúa, trò chuyện gần bên Ngài.

“ 1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” Thi thiên 1: 1- 3

Hình ảnh liên quan sinh họat trên:

Hội Thánh Cộng Đồng Nếp Đồng Mới:

u1_441x336

Mục sư Nguyễn Hùng Vương quản nhiệm HT

u2_447x336

Toàn cảnh phòng nhóm

u3_446x336

u4_447x336

Tôn vinh Chúa

u5_446x336

Ms. Phạm Quang Vinh đại diện Mục sư đoàn NSW chúc mừng

u6_447x336

Ông Nguyễn Phan Thi đại diện Hiệp Hội Tin Lành Báp Tít Úc Châu chúc mừng

HTTL Anh Giáo Regents Park:

u7_446x336

Nhà thờ Regents Park

u8_445x336

Mục sư Phạm Quang Vinh quản nhiệm HT chia sẻ

HT Báp Tít Canley Heights:

u9_444x336

Truyền đạo Võ Linh Lực chia sẻ Lời Chúa
u10_447x336

Đơn ca tôn vinh Chúa

Kính xin tôi con Chúa được tin lũ lụt tại hơn 75 % địa phận thuộc bang Queensland Australia , xin cầu nguyện đặc biệt cho người dân Úc châu cầu nguyện cho cộng đồng ngưới Việt nam đang sinh sống trên nước Úc . Cầu nguyện cho chính phủ nước Úc sớm khắc phục hậu quả.


u11_451x336

Toàn cảnh lũ lụt 1 vùng bang Queensland.Autrlia


Huỳnh Văn Thạch

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: