Home Dưỡng Linh Bị Thu Hút Bởi Thập Tự Giá

Bị Thu Hút Bởi Thập Tự Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Chót vót bên trên New York Harbour là Tượng Ðài Tự Do. Người phụ nữ oai vệ đó, giơ cao đuốc tự do, vẫy tay ra hiệu cho hàng triệu người đang nghẹt thở trong không khí ngột ngạt của bạo quyền hoặc áp bức. Họ bị thu hút bởi điều mà tượng đài tiêu biểu sự tự do. Khắc ghi trên bệ của Nữ Thần Tự Do là dòng chữ của Emma Lazarus từ bài thơ “The New Colossus”: Hãy trao cho tôi đám quần chúng xô bồ, mệt mỏi, nghèo nàn của bạn đang khát khao được hít thở tự do, đám phế thải khốn khổ trên bãi biển nheo nhóc của bạn. Hãy gửi cho tôi những kẻ không nhà, bị giông tố dồi dập: Tôi giơ cao ngọn đèn bên cánh cửa bằng vàng.

Một tượng đài khác vút cao trên lịch sử, mang lại tự do tâm linh cho những dân tộc bị nô lệ khắp nơi. Ðó là thập tự giá nơi Chúa Giêxu bị treo 2.000 năm trước đây. Lúc đầu cảnh tượng khiến chúng ta ghê tởm. Rồi chúng ta thấy Con Ðức Chúa Trời vô nhiễm tội chết thế chỗ chúng ta vì tội của chúng ta. Từ thập tự giá, chúng ta nghe “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Luca 23:34) và “Mọi việc đã được trọn!” (Giăng 19:30). Khi chúng ta tin cậy Ðấng Christ là Cứu Chúa của mình, thì gánh nặng tội lỗi lăn khỏi linh hồn mòn mỏi vì tội lỗi chúng ta. Chúng ta được tự do suốt cõi đời đời. Bạn có nghe và đáp ứng lời mời của thập tự giá không?

Dennis De Haan (LHS)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like