Home Tin tức Kêu Gọi Cầu Nguyện Khẩn Cho Truyền Giảng Tại Hà Nội

Kêu Gọi Cầu Nguyện Khẩn Cho Truyền Giảng Tại Hà Nội

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình năm nay có chủ đề nhằm tôn cao sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là Vua muôn vua, Chúa của các chúa. Chủ đề này được bày tỏ qua nhiều con cái Chúa qua những lần cầu nguyện.

Xin các con cái Chúa khắp nơi dốc lòng cầu nguyện cho Hà Nội, để các tín đồ tại đây vượt qua tất cả những sự cản trở, và thực thi được điều mà họ tin là Đức Chúa Trời đã kêu gọi làm – vì cớ Tin Lành, Hội Thánh, và đất nước.

Các tiết mục trong chương trình đã được chuẩn bị cách hết lòng. Được biết gần đây có những tín đồ, trong đó có rất nhiều thanh niên, đã thức thâu đêm để cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời cho chương trình.
Hiện con cái Chúa tại Hà Nội đang gặp một số vấn đề lớn trong khâu địa điểm, xin con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện để chương trình diễn ra một cách tốt đẹp.

Cầu xin giúp chúng con làm mọi sự vì cớ vinh hiển của Chúa! “Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao!” Amen!

Tín đồ từ Hà Nội

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like