Home Tin tức Cầu Nguyện Khẩn Cấp Cho Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh 2010

Cầu Nguyện Khẩn Cấp Cho Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh 2010

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ban tổ chức đã nhận được giấy phép của Ban Tôn Giáo Chính Phủ ngày 3 tháng 12 năm 2010 (Số 1076/TGCP-TL) trong đó có đề nghị địa phương tạo điều kiện giúp đỡ về mặt địa điểm. Lần này, BTC đã nhận được giấy phép sớm hơn so với các lần trước, thuận lợi cho các công tác chuẩn bị và việc đăng ký tham dự. Con số đăng ký cho đến lúc này đã đạt mức dự trù của BTC.

BTC khẩn thiết kêu gọi tất cả các con cái Chúa, Hội Thánh Chúa khắp mọi nơi dốc lòng cầu nguyện cho các vấn đề sau:

– Có nhiều người tiếp nhận Chúa, nhiều đời sống được biến đổi.
– Nhiều tấm lòng được Chúa đụng chạm.
– Nhiều dấu kỳ phép lạ được tỏ ra, nhiều người được chữa lành trong năng quyền của Chúa qua sự đặt tay cầu nguyện. Trong chương trình sẽ có thì giờ cầu nguyện chữa lành và giải cứu cho những người bệnh tật và cần chữa lành tâm linh.

Ban tổ chức chương trình Truyền giảng giáng sinh 2010
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like