Home Quốc Tế Tuần Lễ Cầu Nguyện Về Sự Hiệp Nhất Của Cơ Đốc Giáo

Tuần Lễ Cầu Nguyện Về Sự Hiệp Nhất Của Cơ Đốc Giáo

by Ban Biên Tập
30 đọc


Các Hội Thánh phi hệ phái trong thành phố Thánh (Jerusalem) được giao nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực cho tuần lễ cầu nguyện, sẽ diễn ra vào năm sau từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 cho những Hội thánh ở Bắc bán cầu

Họ đã chọn câu khẩu hiệu cho nguồn nhân lực năm nay trong Công Vụ 2:42: “Bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện ”

Cũng như Hội Thánh trên toàn cầu ngày nay đang tìm cách xây dựng sự hiệp nhất mặc dù có sự đa dạng rất lớn của nó, nguồn nhân lực này khích lệ các tín hữu chuyển sự chú ý của họ đến các giá trị và những hành động hiệp nhất của các tín hữu trong hội thánh đầu tiên tại Jerusalem.

Tổng thư ký của Hội đồng Giáo Hội Thế Giới, Linh mục – tiến sĩ Olav Fykse Tveit, nói rằng: ” Đối với những Cơ Đốc Nhân ở Jerusalem, những người sống trong thế hệ tiếp theo từ thời các sứ đồ tại hội thánh ở Jerusalem, hội thánh mẹ của tất cả chúng ta, sự hiệp nhất như vậy là cần thiết cho lời cầu nguyện, cho sự suy nghĩ và cho một tiếng kêu nài trong một bối cảnh tuyệt vọng và đau khổ.”

“Cùng với họ, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình và công lý của tất cả cư dân của Đất Thánh.”

top_y

Nguồn nhân lực cho tuần cầu nguyện vì sự hiệp nhất Cơ Đốc Gíao được truyền cảm hứng từ Hội Thánh đầu tiên trong Công Vụ Các sứ đồ

Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự hiệp nhất Cơ Đốc Giáo là một thời điểm khi nhiều hội thánh đia phương từ nhiều nền văn hóa khác nhau hiệp lại với nhau và cùng nhau tham gia các buổi nhóm lại, các buổi cầu nguyện và thông công anh em với nhau

Những Hội thánh ở bán cầu Nam thường tổ chức các tuần lễ cầu nguyện vào Lễ Ngũ Tuần.

Một lĩnh vực khác được kiểm chứng hàng năm thông qua  những nguồn tư liệu được căn cứ trên một chủ đề Kinh Thánh. Những nguồn tư liệu này được phê duyệt và chấp thuận bởi một tổ chức quốc tế bao gồm các thành viên của Cơ Đốc Giáo, Chánh Thống Giáo thuộc Hội Đồng Giáo Hội Quốc Tế (WCC) và đại diện các thành viên thuộc Công Giáo Lamã.

Tư liệu cuối cùng được thống nhất và công bố bởi Hội đồng Giám mục của Chuơng Trình Đẩy Mạnh Sự Hiệp Nhất Cơ Đốc Giáo và Uỷ ban đặt trách về Đức Tin và Điều luật của Hội Đồng Giáo Hội Quốc Tế (WCC)

Mặc dù những tài liệu được soạn thảo chung, nhưng các hội thánh được khuyến khích chọn các nguồn tư liệu phù hợp với bối cảnh trong khu vực của họ.

Một nhóm các tác giả người Anh và Ái Nhĩ Lan đã viết nhiều tài liệu bổ sung , bao gồm cả những phản ánh hàng ngày, những nội quy của việc thờ phượng và âm nhạc, theo biểu ngữ “Tất cả vì lợi ích chung” để đi kèm với các nguồn tư liệu chính.

Sara (theo Christiantoday)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like