Home Quốc Tế Bản Kinh thánh NIV Mới Loại Bỏ Nhóm Từ Vô Tính Về Giới

Bản Kinh thánh NIV Mới Loại Bỏ Nhóm Từ Vô Tính Về Giới

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

 

 

Tờ báo Tennessean cho biết phiên bản mới sử dụng những từ như “Nam giới” và “người nam” thay vì dùng từ chung chung như “con người” và “người”. Những thay đổi đã được thực hiện sau khi một phiên bản năm 2002 bị phê bình là chung chung.

“Chúng tôi đã thật sự cố gắng để có được bản dịch đúng trong thời gian này”, học giả trường Cao Đẳng Kinh Thánh Wheaton, ông Doug Moo Trưởng ban dịch thuật, cho biết. “Chúng tôi đã hết sức cẩn thận về việc không chịu nhượng bộ bất kỳ chương trình nghị sự văn hóa hoặc giáo hội. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với bất cứ ai muốn nói chuyện với chúng tôi.”

Phiên bản mới nhất này hiện đã có mặt tại trang web BibleGateway.com, và các phiên bản in sẽ được ra mắt trong tháng 3 tới.

 

Sara (Theo CBN)

Bình Luận:

You may also like