Home Quốc Tế ‘Khoa Học Và Tôn Giáo Không Phải Là Bạn’

‘Khoa Học Và Tôn Giáo Không Phải Là Bạn’

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bản chất lý lẽ của Coyne là lời tuyên bố mà người vô thần thường làm: đức tin dựa trên những giả định không hợp lý mà không thể bị bác bỏ, bất kể những bằng chứng nói gì đi chăng nữa.
Trong khi khoa học phụ thuộc vào chứng cứ và lý do, đức tin “dựa vào giáo điều, sự mặc khải và quyền hạn.” Những tuyên bố đức tin không tương hợp nhau về thế giới thì vẫn thường thấy như vậy, dẫn đến xung đột và chiến tranh tôn giáo.

Tôn giáo mang lại cho một số người sự an ủi, Coyne thừa nhận, và “thúc đẩy một vài người làm điều tốt (cũng như thúc ép một số khác đâm thẳng máy bay vào tòa nhà)”. Tuy nhiên, ông than phiền rằng không có cách nào biết chân lý  tôn giáo là đúng hay không. Coyne nói : “Tôi đã không bao giờ gặp một người Cơ Đốc Nhân, chẳng hạn như người mà có thể nói với tôi rằng những gì quan sát trong vũ trụ sẽ làm cho anh ta từ bỏ niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu.”

Hãy để tôi là người đầu tiên. Trên thực tế, hãy để tôi trích dẫn ông Phao lô, người đã có câu Kinh Thánh trả lời cho thắc mắc của Coyne khá rõ ràng :. ” Vì nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà  thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. “(I Cotinhto 15:17-19).

Nếu ai đó có thể chứng minh rằng Chúa Giêsu đã không sống lại từ cõi chết, các Cơ Đốc nhân sẽ bị buộc phải từ bỏ cam kết của họ với Chúa. Lời phán truớc của Ngài về sự phục sinh trong Kinh thánh sách Mathiơ 20:17-19 sẽ là lời chứng sai trật. Ngài sẽ chỉ là một con người, không phải là Chúa siêu phàm của chúng tôi.

Cơ Đốc giáo dựa trên bằng chứng vững chắc, đầy kinh nghiệm,  “Sự mặc khải, giáo điều và uy quyền” của nó đứng trên những sự kiện lịch sử.

Sự thật là những lý luận của Jerry Coyne dựa trên “giáo điều và quyền hạn” không có bằng chứng.

Chúng tôi sẽ cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện này vào ngày mai như chúng tôi đã khảo sát về lời tuyên bố của ông ta rằng linh hồn không tồn tại và lời phát biểu của ông ta: “chúng ta biết rằng vũ trụ không cần một người sáng tạo”  trong số những phát biểu không hợp lý khác .

Thêm vào đó, chúng ta biết rằng cam kết Chúa Cứu Thế  là Chúa Tể được bảo đảm bởi các bằng chứng của lịch sử, sự tin cậy của Kinh Thánh, và quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống của những con dân Chúa.
Bất cứ điều gì mà Vua của vũ trụ yêu cầu về bạn hôm nay là tốt nhất cho bạn. Cơ Đốc giáo không phải là một bước nhảy vào bóng tối, nhưng đi vào trong ánh sáng.

 

Sara (theo Dr. James C. Denison President, Center for Informed Faith, Dallas, TX)

Bình Luận:

You may also like