Hội Thảo Ban Đồng Công Liên Hội Thánh

413

 

Sau giờ thánh nhạc thờ phượng, hội nghị đã được nghe bài giảng với đề tài “Tâm Tình Hầu Việc Chúa” qua lời chia sẻ của Mục Sư Lương Văn Ân. Sau đó, hội nghị dùng nhiều thời gian để thảo luận về việc xây dựng quỹ thăm viếng trong vòng con cái Chúa của các Hội thánh thành viên và Hội Thánh Chúa chung. Đồng thời hội thảo cũng thống nhất một vài điểm trong việc điều hành Ban đồng công và cử ra liên đoàn Thanh niên của Ban đồng công để phối hợp công tác thanh niên giữa các hội thánh. Cuối cùng hội nghị cũng dành thời gian để cầu thay cho con cái Chúa trong các Hội thánh thành viên.

Trong không khí cởi mở, mọi người đều được trình bày quan điểm của mình và đã đi đến sự đồng thuận cao về các vấn đề mà hội thảo đã đặt ra kỳ này.

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng ban đồng công để kết nối các hội thánh và các tôi tớ Chúa lại với nhau trong tinh thần hiệp một. xin Chúa ban phước dư dật cho Ban đồng công liên hội thánh.

IMG_7712

IMG_7713

IMG_7719

IMG_7731

IMG_7735

Ms Thái Huy Cần

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: